مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Be Kind از Halsey و Marshmello با متن و ترجمه

بازدید 1418

Wanna believe, wanna believe

میخوام باور کنم، میخوام باور کنم

That you don’t have a bad bone in your body

که تو آدم بدی نیستی

But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah

اما ضربه هایی که ب نفست خورده باعث میشه دیوانه بشی

Wanna believe, wanna believe

میخوام باور کنم، میخوام باور کنم

That even when you’re stone cold, you’re sorry

که حتی وقتی خیلی خونسردی، شرمنده ای

Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah

بهم بگو چرا باید انقدر دیوونه بازی در بیاری

I know you’re chokin’ on your fears

میدونم داری از ترسات خفه میشی

Already told you I’m right here

قبلا هم بهت گفتم من اینجام

I will stay by your side every night

من میخوام هر شب کنار تو بمونم

I don’t know why you hide from the one

نمیدونم تو چرا قایم میشی

And close your eyes to the one

و چشمهاتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love

و دروغ میگی و سر به سر کسی که دوست داره میذاری

When you know you can cry to the one

در جایی که میدونی میتونی پیش اون شخص گریه کنی

Always confide in the one

و همیشه بهش اعتماد کنی

You can be kind to the one that you love

Ah

و میتونی با کسی که دوسش داری مهربون باشی

I know you need, I know you need

میدونم که تو نیاز داری،میدونم که تو نیاز داری

The upper hand even when we aren’t fighting

حتی وقتی دعوا نمیکنیم میخوای دست بالا رو داشته باشی

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah

چون در گذشته، تو مجبور بودی همیشه آماده باشی

Don’t wanna leave, don’t wanna leave

نمیخوام برم،نمیخوام برم

But if you’re gonna fight, then do it for me

اما اگه میخوام بجنگی پس برای من بجنگ

I know you’re built to love, but broken now, so just try

میدونم تو برای عشق ورزیدن ساخته شدی، اما الان شکسته ای پس فقط تلاش کن

I know you’re chokin’ on your fears

I know you’re chokin’ on your fears

میدونم داری از ترسات خفه میشی

Already told you I’m right here

قبلا هم بهت گفتم من اینجام

I will stay by your side every night

من میخوام هر شب کنار تو بمونم

I don’t know why you hide from the one

نمیدونم تو چرا قایم میشی

And close your eyes to the one

و چشمهاتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love

و دروغ میگی و سر به سر کسی که دوست داره میذاری

When you know you can cry to the one

در جایی که میدونی میتونی پیش اون شخص گریه کنی

Always confide in the one

و همیشه بهش اعتماد کنی

You can be kind to the one that you love

Ah

و میتونی با کسی که دوسش داری مهربون باشی

I know it’s hard for you, but it’s not fair

میدونم برات سخته اما اصلا انصاف نیست

Going sick in the head, tryna get you there

دیوونه میشم ، سعی میکنم ببرمت اونجا

And I know it’s hard for you, but it’s not fair

Its not fair

میدونم برات سخته اما اصلا انصاف نیست، اصلا انصاف نیست

I dont know why you hide from the one

نمیدونم تو چرا قایم میشی

And close your eyes to the one

و چشمهاتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love

و دروغ میگی و سر به سر کسی که دوست داره میذاری

When you know you can cry to the one

در جایی که میدونی میتونی پیش اون شخص گریه کنی

Always confide in the one

و همیشه بهش اعتماد کنی

You can be kind to the one that you love

Ah

و میتونی با کسی که دوسش داری مهربون باشی

When you know you can cry to the one

در جایی که میدونی میتونی پیش اون شخص گریه کنی

Always confide in the one

و همیشه بهش اعتماد کنی

You can be kind to the one that you love

Ah

و میتونی با کسی که دوسش داری مهربون باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.