مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ My Tunnels Are Long And Dark These Days از Asaf Avidan با متن و ترجمه

بازدید 857

You my friend have nothing to fear my friend
دوست من چیزی برای ترست وجود نداره

you have nothing to fear my friend, except for love
چیزی برای ترست وجود نداره، به جز عشق

We’re moles my friend, we are just moles my friend
ما موش کوریم دوست من، ما فقط یه موش کوریم دوست من

Blind against the dark, as well we belong
کور مقابل تاریکی، و همینطور وابسته ایم

The hungry crocodiles are dancing in the light
کروکدیلای گرسنه دارن زیر نور ماه میرقصن

But what’s up there besides the darkness of the night?
اما اونجا کنار تاریکی شب، چه خبره!

Forget them friend, you’re better here my friend
اینارو فراموش کن رفیق، بهتره که گوش کنی دوست من

Where the tunnels never end
که این تونل ها هیچوقت به اخر نمیرسن

To love is to pretend, don’t try to love yourself again
عشق یعنی تظاهر، تلاش نکن که دوباره خودتو دوست داشته باشی

That’s the worst kind of pain
که اون عذاب آورترین رنجه؛

Were not those kinds of freaks, amen
ما از اون نوع ادمای دمدمی مزاج نیستیم،آمین

We’re a different sort of breed of men
ما از نژاد متفاوتی هستیم

Up there theyre drinking down the day
اون بالا اونا یه روز کامل مست میکنن

They mix it with a Chardonnay
اونا اونو با یه شاردون مخلوط میکنن

They try to keep the dark at bay
و تلاش میکنن تا تاریکیو توی عمق چاهی حبس کنن؛

Down here the darkness stays
اما اینجا، تنها تاریکیه که میمونه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.