مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Rise And Fall از Sting و Craig David با متن و ترجمه

بازدید 2188

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شده

And it seems as through the writing’s on the wall
و فکر میکنی آرامش خیلی تابلو هست

Superstar you’ve finally made it
بالاخره سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

Sometimes in life you feel the fight is over’OVER
گاهی تو زندگی فکر میکنی جنگ و دعواها دیگه تموم شد’تموم شده

And it seems as through the writing’s on the wall
فکر می کنی آرامش خیلی تابلو هست

Superstar you’ve finally made it
بالاخره سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

always said that I was gonna make it
همیشه بخودم میگفتم از پس همه چیز بر میام

Now it’s plain for everyone to See
ولی این واسه اینه که همه متوجه بشن

But this game I’m in don’t take no prisoners
اما این بازی که توش افتادم زندانی نمیپزیره

Just casualties, I know
فقط صدمه میزنه،میدونم

that everything is gonna change
همه چیز تغییر میکنه

Even the friends I knew before may go
حتی دوستانی هم که داشتم منو ترک میکنن

But This dream is the life I’ve been searching for
اما، این رویا،زندگی هست که دنبالش بودم

Started believing that I was the greatest
فکر می کردم بهترینم

My life was never gonna be the same
زندگیم هیچوقت یکنواخت نبوده

Cos with the money came a different status’ That’s when things changed
چون با اومدن پول و جایگاه و مقامی متفاوت همه چیز تغییر می کنه

Now I’m too concerned with all the things I own
حالا دیگه خیلی به چیزایی که دارم فکر می کنم

Blinded by all the pretty girls I see
با دیدن دخترای خوشگل کور شدم

I’m beginning to lose my integrity
دارم درستی خودم رو از دست میدم

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر میکنی جنگ و دعواها دیگه تموم شد

And it seems as through the writing’s on the wall
و فکر میکنی آرامش خیلی تابلو هست

Superstar you’ve finally made it
بالاخره سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

I never used to be a Troublemaker
هیچوقت مشکل ساز نبودم

Now I don’t even wanna please the fans
حتی نمیخوام طرفداراو خوشنود کنم

No autographs, no Interviews ,no pictures Endless demands
نه امضا میدم نه مصاحبه می کنم نه عکس میگیرم چون تمومی ندارن

Gave in to vices that were clearly wrong
به گناهانی که بوضوح اشتباه بودن تسلیم شدم

The types that seemed to make me feel so right
گناهانی که با وجود اونا احساس خورسندی میکردم

But some things you may find can take over your life
ولی چیزایی تو زندگی پیدا میکنی که میتونه کل زندگیت رو احاطه کنه

Burnt all my bridges now I’ve run out of places
پلای پشت سرم رو خراب کردم حالا دیگه راهی به جایی ندارم

And there’s nowhere left for me to run
و جایی برای فرار کردن ندارم

Been caught in compromising situations
در موقعیتهای تابلویی گرفتار شدم

I should have learned From all those times I Didn’t walk away
باید از اون زمانها درس میگرفتم بی تفاوت نمیگذشتم

When I knew that it was best to go
که رفتن بهترین گزینس

Is it too late to Show you the shape of my heart
یعنی واقعا دیر شده که شکل قلبم رو بهت نشون بدم

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر میکنی جنگ و دعواها دیگه تموم شده

And it seems as through the Writing’s on the wall
و فکر می کنی آرامش خیلی تابلو هست

Superstar you’ve finally made it
بالاخره سوپراستار شدی

But once your Picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

Now I know I’ve made Mistakes, you think I don’t care
حالا میدونم که اشتباهاتی کردم و تو فکر می کنی که اهمیتی نمیدم

But you don’t realize what this means to Me
ولی نمیدونی که این چه معنی برای من داره

So let me have just one more chance
خب یه شانس دیگه به من بده

I’m not the man I used to Be’ used to Be
من دیگه اون مردی که بودم نیستم ; اون نیستم

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد

And it seems as through the writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست

Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد

And it seems as through the writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست

Superstar youve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد

And it seems as through the writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست

Superstar youve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی

But once your picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه

It’s what they call the rise And fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.