مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ fields of gold از Sting با متن و ترجمه

بازدید 4196

You’ll remember me when the west wind moves

مرا به یاد خواهی آورد، هنگام وزش باد غربی

Upon the fields of barley

بر مزارع جو

You’ll forget the sun in his jealous sky

خورشید را در آسمان حسودش فراموش خواهی کرد

As we walk in fields of gold

هنگامی که در مزارع طلا قدم می زنیم

So she took her love

پس او (دست) عشقش را گرفت

For to gaze a while

تا برود و کمی چشم بدوزد

Upon the fields of barley

بر مزارع جو

In his arms she fell as her hair came down

چنان در آغوشش افتاد که موهایش به پایین

Among the fields of gold

در میان مزارع طلا

Will you stay with me?

با من خواهی ماند؟

Will you be my love?

عشق من خواهی بود؟

Upon the fields of barley

بر فراز مزارع جو

We’ll forget the sun in his jealous sky

خورشید را در آسمان حسودش فراموش خواهیم کرد

As we lie in fields of gold

هنگامی که در مزارع طلا دراز می‌کشیم

See the west wind move like a lover so

ببین که باد غربی، همانند عاشقی در حرکت است

Upon the fields of barley

بر فراز مزارع جو

Feel her body rise when you kiss her mouth

حس کن که تنش طغیان می‌کند، هنگامی که بر لبانش بوسه می‌زنی

Among the fields of gold

در میان مزارع طلا

I never made promises lightly

هرگز به سادگی قولی نداده‌ام

And there have been some that Ive broken

بوده‌اند، قول‌هایی که زیرشان زده‌ام

But I swear in the days still left

اما قسم می‌خورم که در روزهای باقی مانده

We’ll walk in fields of gold

در مزارع طلا قدم خواهیم زد

Well walk in fields of gold

در مزارع طلا قدم خواهیم زد

Many years have passed since those summer days

سالیان زیادی از آن روزهای تابستان گذشته

Among the fields of barley

بر فراز مزارع جو

See the children run as the sun goes down

بچه ها را ببین که هنگام غروب خورشید می‌دوند

Among the fields of gold

در میان مزارع طلا

You’ll remember me when the west wind moves

مرا به یاد خواهی آورد، هنگام وزش باد غربی

Upon the fields of barley

بر مزارع جو

You can tell the sun in his jealous sky

می‌توانی برای خورشید، در آسمان حسودش تعریف کنی

When we walked in fields of gold

وقتی که در مزارع طلا قدم زدیم

When we walked in fields of gold

وقتی که در مزارع طلا قدم زدیم

When we walked in fields of gold

وقتی که در مزارع طلا قدم زدیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.