مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Around The World از Aqua با متن و ترجمه

بازدید 190

I’ve been around the World – hey hey

من دور دنیا گشتم

I’ve been around the World – hey hey

من دور دنیا گشتم

In the kitchen where I’m cooking what is good for me

داخل آشپزخونه،جایی که چیزی که برام خوبه رو مبپزم

Spices from the Globe

ادویه جات مختلف از سراسر دنیا

Little by little is the finest meal

یکم،یکم بهترین وعده ی غذاییه

It’s half the type for hope,Come and see

نصفش برای امید است،بیا و ببین

You mix it all together in your dreams

همه ی اینارو تو رویات با هم مخلوط میکنی

Ingredients from the Seven Seas, and I

مواد لازم از هفت جای مختلف

I’m realizing things ain’t what they seem

فهمیدم خیلی چیزا با ظاهرشون فرق دارند

That’s the riddle of it,That’s the spirit of it

این معماست،همه ی موضوع همینه

That’s the power of life

این قدرت زندگیه

I’ve been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)

همه اش رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

‘Cause the wind will always rise or fall

چون باد همیشه صعود یا سقوط خواهد کرد

I’ve been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)

همه اش رو دیدم

I’ve been the only girl ( round the world )

تنها دختری در دنیا بودم

All surrounded by mystery

که با معما محاصره شده

In the living room I’m cleaning up from top to floor

کل پذیرایی رو تمیز میکنم

Place I love the most

مکانی که بیشتر از همه دوستش دارم

Wall is covered up with all my souvenirs

اتاق پر از یادگاری های من از جاهای مختلفه

I got from coast to coast,Come and see

من از این سر دنیا به اون سر دنیا رفتم،بیا و ببین

You mix it all together in Your dreams

همه ی اینارو تو رویات با هم مخلوط میکنی

Ingredients from the Seven Seas, and I

مواد لازم از 7 کشور مختلف

I’m realizing things ain’t what they seem

متوجه شدم که هیچ چیز مثل ظاهرش نیست

That’s the riddle of it,That’s the spirit of it

این معماست،کل موضوع اینه

That’s the power of life

این قدرت زندگیه

I’ve been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)

همه اش رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)

دور دنیا گشتم

‘Cause the wind will always rise or fall

چون باد همیشه صعود یا سقوط خواهد کرد

I’ve been around the World (round the world)

دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)

همه اش رو دیدم

I’ve been the only girl ( round the world )

در دنیا تنها دختری هستم که

All surrounded by mystery

با معما محاصره شده

I’m still coming around

همچنان همین دور و بر میام

I keep chasing dreams

رویاهام رو دنبال میکنم

Girl I keep coming around

دختر،همچنان میام این دور و بر

Hey hey

I keep coming around And I can never stop

میام این دورو و بر و نمیتونم دست از این کار بردارم

Girl I keep coming around , ‘Cause if I do a lot

دختر،میام این دور و بر چون اگر زیادی این کار رو کنم

(Around around)And around the World

دور دور دور دنیا

Ive been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

Hey hey (seen it all)

هی هی همه ی دنیا رو دیدم

I’ve been around the World (round the world)

من دور دنیا گشتم

All surrounded by mystery

توسط معما محاصره شدم

Ive been around the World (round the world)

دور دنیا گشتم

And I’ve seen it all (seen it all)

همه ی دنیارو دیدم

I’ve been around the World (round the world)

دور دنیا گشتم

Sun will always rise and fall (round the world)

در سراسر دنیا خورشید همیشه طلوع و غروب میکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید