مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ barbie girl آکووا با متن و ترجمه

Hiya Barbie

سلام باربی

Hi Ken!

سلام کِن

You wanna go for a ride?

میخوای یه دوری بزنی

Sure, Ken!

پس چی کِن

Jump in!

بپر بالا

I’m a Barbie girl in the Barbie world

من یه عروسک باربی تو دنیای باربیام

Life in plastic, it’s fantastic

زندگی پلاستیکی، خیلی خارقالعادست

You can brush my hair, undress me everywhere

میتونی موهامو شونه کنی یا هرجا که خواستی لباسامو عوض کنی

Imagination, life is your creation

تخیلیه، زندگیتو خودت میسازی

Come on, Barbie, let’s go party

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Im a Barbie girl in the Barbie world

من یه عروسک باربی تو دنیای باربیام

Life in plastic, it’s fantastic

زندگی پلاستیکی، خیلی خارقالعادست

You can brush my hair, undress me everywhere

میتونی موهامو شونه کنی یا هرجا که خواستی لباسامو عوض کنی

Imagination, life is your creation

تخیلیه، زندگیتو خودت میسازی

I’m a blonde single girl in the fantasy world

من یه دختر مو بِلُند مجرد تو این دنیای خیالیم

Dress me up, make your time, I’m your dollie

لباسامو تنم کن، وقتو از دست نده، من عروسک تو هستم

You’re my doll, rock ‘n’ roll, feel the glamor and pain

اینجا نوازشم کن، اونجا نوازشم کن، حقه باز

You can touch, you can play

میتونی نوازشم کنی، میتونی باهام بازی کنی

If you say Im always yours, ooh ooh ooh

اگه بگی که من مال تو هستم

I’m a Barbie girl in the Barbie world

من یه عروسک باربی تو دنیای باربیام

Life in plastic, it’s fantastic

زندگی پلاستیکی، خیلی خارقالعادست

You can brush my hair, undress me everywhere

میتونی موهامو شونه کنی یا هرجا که خواستی لباسامو عوض کنی

Imagination, life is your creation

تخیلیه، زندگیتو خودت میسازی

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Make me walk, make me talk, do whatever you please

منو وادار به راه رفتن کن، منو وادار به حرف زدن کن، هر کاری میخوای با من بکن

I can act like a star, I can beg on my knees

میتونم نقش یه ستاره رو بازی کنم، میتونم زانو بزنم

Come jump in, be my friend, let us do it again

بپر تو، دوست من باش، بیا یه بار دیگه انجامش بدیم

Hit the town, fool around, let’s go party

شهرو بچرخیم، یه دور بزنیم، بزن بریم مهمونی

You can touch, you can play

میتونی نوازشم کنی، میتونی باهام بازی کنی

If you say I’m always yours

اگه بگی که من مال تو هستم

You can touch, you can play

میتونی نوازشم کنی، میتونی باهام بازی کنی

If you say I’m always yours

اگه بگی که من مال تو هستم

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

یالا باربی، بزن بریم مهمونی

I’m a Barbie girl in the Barbie world

من یه عروسک باربی تو دنیای باربیام

Life in plastic, it’s fantastic

زندگی پلاستیکی، خیلی خارقالعادست

You can brush my hair, undress me everywhere

میتونی موهامو شونه کنی یا هرجا که خواستی لباسامو عوض کنی

Imagination, life is your creation

تخیلیه، زندگیتو خودت میسازی

I’m a Barbie girl in the Barbie world

من یه عروسک باربی تو دنیای باربیام

Life in plastic, it’s fantastic

زندگی پلاستیکی، خیلی خارقالعادست

You can brush my hair, undress me everywhere

میتونی موهامو شونه کنی یا هرجا که خواستی لباسامو عوض کنی

Imagination, life is your creation

تخیلیه، زندگیتو خودت میسازی

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

الا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

الا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ah ah ah, yeah

الا باربی، بزن بریم مهمونی

Come on, Barbie, let’s go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh

الا باربی، بزن بریم مهمونی

Oh, I’m having so much fun!

اوه چقدر داره بهم خوش میگذره

Well, Barbie, we’re just getting started

خب باربی، تازه شروع شده

Oh, I love you Ken!

اوه، دوستت دارم کِن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید