مجله علمی تفریحی بیبیس
0

طنز انگلیسی “نسخه پزشکی” با ترجمه فارسی

بازدید 367

Prescription

نسخه

A woman accompanied her husband to the doctor’s office. After the check-up, the doctor took the wife aside and said, “If you don’t do the following, your husband will surely die.”

خانمی شوهرش را به مطب دکتر برد. بعد از معاینه؛ دکتر، خانم را به طرفی برد و گفت: اگر شما این کارها را انجام ندهید، به طور حتم شوهرتان خواهد مرد.

“1-Each morning, makes him a healthy breakfast and sends him off to work in a good mood.”

1- هر صبح، برایش یک صبحانه ی مقوی درست کنید و با روحیه ی خوب او را به سرکار بفرستید.

“2-At lunchtime, make him a warm, nutritious meal and put him in a good form of mind before he goes back to work.”

2- هنگام ناهار، غذای مغذی و گرم درست کنید و قبل از اینکه به سرکار برود او را در یک محیط خوب مورد توجه قرار بدهید.

“3-For dinner, make an especially nice meal and don’t burden him with household chores.”

3- برای شام، یک غذای خوب و مخصوص درست کنید و او در کارهای خانه كمك نکند.

At home, the husband asked his wife what the doctor had told her. “You’re going to die.” She replied.

در خانه، شوهر از همسرش پرسید دکتر بهش چی گفته: او (خانم) گفت: شما خواهید مرد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید