مجله علمی تفریحی بیبیس
0

طنز انگلیسی “مغز الکترونیکی” با ترجمه فارسی

بازدید 483

Electronic Brain

مغز الکترونیکی

The designer was boasting that his electronic brain could do anything.

طراح یک مغز الکترونیکی داشت در مورد این که اختراعش می تواند هر کاری بکند اغراق می کرد.

He told a sincere friend to ask it any question he wanted. The friend asked the brain, “Where is my father now?”

او به یک رفیق صمیمی گفت که از دستگاه هر سؤالی که تمایل دارد بپرسد. دوستش از دستگاه پرسید: «پدر من اکنون کجاست؟»

The brain answered, “Your father is fishing.”

مغز الکترونیکی پاسخ داد: «پدر تو در حال ماهیگیری است.»

The friend laughed and said “My father, Robert, is at his office, I’ve just spoken to him on the phone!”

دوستش با خنده گفت: «پدر من، رابرت، الان در اداره اش است. من همین الان با او تلفنی صحبت کردم!»

The brain machine said, “Robert is at his office; your father is fishing!”

دستگاه پاسخ داد: «رابرت در اداره اش است؛ پدر تو در حال ماهیگیری است!»

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.