مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Carnival Of Rust از Poets Of The Fall با متن و ترجمه

بازدید 254

D’ you breathe the name of your saviour in your hour of need,

نام ناجي‌ات را هنگام نياز، فرياد کن

And taste the blame

و مزه ي شرم را بچش

if the flavor should remind you of greed?

شايد که اين طعم، يادآور طعم حرص باشد

Of implication, insinuation and ill will, ’til you cannot lie still,

معنا، کنايه و اراده‌اي باشد که منعت کند از دروغ

In all this turmoil,

در لحظه لحظه اين پريشاني

before red cape and foil come closing in for a kill

پيش از آن که تنگه سرخ و مانعي ديگر، دست به قتل بيالايند

come feed the rain

بيا و باران را غذا باش

cause I’m thirsty for your love dancing underneath the skies of lust

چرا که من تشنه رقص عشقِ تو زير آسمان‌هاي هَوَسَم

Come feed the rain

بيا و باران را غذا باش

cause without your love my life ain’t nothing but this carnival of rust

چرا که بي عشقِ تو زندگي چيزي غير از قافله اي زنگار گرفته نيست

It’s all a game,

اين، سراسر يک بازيست

avoiding failure, when true colors will bleed

و برحذر باش آن گاه که فام هاي راستين غرق خون خواهند شد

All in the name of misbehavior and the things we don’t need

اين‌ها سراسر به بد رفتاري و هر آنچه که ما نمي‌خواهيم، شهره اند

I lust for after no disaster can touch, touch us anymore

آن گاه که ديگر دست بلا از ما کوتاه شود، تو را تمنا خواهم کرد

And more than ever, I hope to never fall, where enough is not the same it was before

و بيش از هميشه، آن جا که معناي کفايت بويي از مفهوم ديروزش ندارد

Come feed the rain…

بيا و باران را غذا باش

’cause I’m thirsty for your love dancing underneath the skies of lust

چرا که من تشنه رقص عشقِ تو زير آسمان‌هاي هَوَسَم

Yeah, feed the rain

آري، بيا و باران را غذا باش

cause without your love my life ain’t nothing but this carnival of rust

چرا که بي عشقِ تو زندگي چيزي غير از قافله اي زنگار گرفته نيست

Yeah, feed the rain

آري، بيا و باران را غذا باش

cause I’m thirsty for your love dancing underneath the skies of lust

چرا که من تشنه رقص عشقِ تو زير آسمان‌هاي هَوَسَم

Yeah, feed the rain

آري، بيا و باران را غذا باش

cause without your love my life ain’t nothing but this carnival of rust

چرا که بي عشقِ تو زندگي چيزي غير از قافله اي زنگار گرفته نيست

Don’t walk away

فرار نکن

Don’t walk away

فرار نکن

when the world is burning

آن گاه که دنيا خود را به آتش کشيده ميشود

Don’t walk away

فرار نکن

when the heart is yearning

آن گاه که دلم مشتاق توست

Dont walk away

فرار نکن

when the world is burning

آن گاه که دنيا خود را به آتش مي‌کشد

Don’t Walk away

فرار نکن،فرار نکن

when the heart is yearning

آن گاه که دلم مشتاق توست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید