مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ can we kiss forever از کینا گرانیس با متن و ترجمه

I tried to reach you, I can’t hide

من تلاش کردم که به تو برسم، نمیتوم پنهانش کنم

How strongs the feeling when we dive

چقد قویه احساسی که وقتی داریم میریم

I crossed the ocean of my mind

توی سمت دیگه یه اقیانوس ذهنم

My wounds are healing with the salt

زخم هام دارن با نمک درمان میشن

All my senses intensified

تمام احساساتم به جوش و خروش در میان

Whenever you and I, we dive

هر زمانی که من و تو شیرجه میزنیم

I crossed the ocean of my mind

من از اقیانوس ذهنم رد شدم

But in the end I drown، You push me down, down

ولی در اخر من غرق میشم، تو منو به سمت پایین کشیدی

(You pushed me down, down)

تو منو به سمت پایین کشیدی پایین

(You pushed me down, down)

تو منو به سمت پایین کشیدی پایین

(You pushed me down, down)

تو منو به سمت پایین کشیدی پایین

(You pushed me down, down)

تو منو به سمت پایین کشیدی پایین

Oh the shame

اوه شرمنده

When you called my name

وقتی اسم من رو صدا می کنی

I felt pain

من دردو احساس کردم

When you came

وقتی تو اومدی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید