مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Snows Of New york از Chris De Burgh با متن و ترجمه

بازدید 2141


I can see you now by the light of the dawn

حال میتوانم تورا در نور سپیده دم ببینم

And the sun is rising slow,

و خورشید در حال طلوع کردن است

We have talked all night, and I can’t talk anymore,

تمام شب را صحبت کردیم و من دیگر رمقی برای صحبت کردن ندارم

But I must stay and you must go;

اما من باید بمانم و تو. . . .باید بروی

You have always been such a good friend to me,

تو همیشه دوست خوبی برای من بودی

Through the thunder and the rain,

از میان رعد و برق و باران

And when you’re feeling lost in the snows of New York,

ولی هروقت در زیر بارش برفهای نیویرک احساس کردی که گم شده ای

Lift your heart and think of me;

دل قوی دار و به من فکر کن

There are those who fail, there are those who fall,

کسانی هستند که میبازند و کسانی که سرنگون میشوند

There are those who will never win,

و کسانی هسستند که هیچوقت پیروز نخواهند شد

Then there are those who fight for the things they believe,

ولی کسانی نیز هستند که برای چیزهایی که باور دارند میجنگند

And these are men like you and me;

و آنها کسانی هستند درست مثل من و تو

In my dream we walked, you and I to the shore

در رویاهایم با هم قدم زدیم، من و تو بر روی شنها

Leaving foot prints by the sea,

در حالی که بر روی شنها رد پا بجا میگذاشتیم

And when there was just one set of prints in the sand,

هنگامی که درست یک جفت رد پا بر رو شنها باقی ماند

That was when you carried me;

زمانی بود که مرا در آغوش گرفتی

La la la la la,  la la la la la

La la la la la la la

La la la la la,  la la la la la

La la la la la la la

You have always been such a good friend to me,

تو همیشه دوست خوبی برای من بودی

Through the thunder and the rain,

از میان رعد و برق و باران

And when you’re feeling lost in the snows of New York,

ولی هروقت در زیر بارش برفهای نیویرک احساس کردی که گم شده ای

Lift your heart and think of me;

دل قوی دار و به من فکر کن

La la la la la,  la la la la la

La la la la la la la

When youre feeling lost in the snows of New York,

ولی هروقت در زیر بارش برفهای نیویرک احساس کردی که گم شده ای

Lift your heart and think of me,

دل قوی دار و به من فکر کن

Lift your heart and think of me.

دل قوی دار و به من فکر کن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.