مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sacrifice از Bebe Rexha با متن و ترجمه

I’ma need those eyes focusin’ on me

من میخوام اون چشم ها روی من متمرکز بشه

Middle of the night, I’m the only star you see

نصفه شب من، تنها ستاره ای باشم که تو میبینی

I’ma need those hands runnin’ over me

من نیاز دارم اون دست ها روی بدن من حرکت کنن

‘Cause I aint the type to let you go easy

چون من از اون مدل آدما نیستم که به راحتی بیخیال بشم

So say goodbye

پس خداحافظی کن

To every other girl in the night behind you

با تمام دخترهایی که شب ها باهات بودن

Now you’re mine

حالا تو مال منی

Tell me what you willin’ to sacrifice, ooh

بهم بگو میخوای واسه من چی قربانی کنی، اووه

Sacrifice

قربانی

When it comes to me, dont want no compromise

وقتی نوبته من میشه، هیچ توافقی در کار نیست

This should be the only body on your mind

این بدن باید تنها بدنی باشه که بهش فکر میکنی

When it comes to me, I’m down for life

وقتی نوبت من میشه، من پایه زندگیم

So tell me, would you sacrifice?

پس بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Tell me, would you sacrificе?

بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Tell me, would you sacrifice?

بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Wanna bе the air everytime you breathe

هر بار که تو نفس میکشی دلم میخواد هوا باشم

Runnin’ through your veins and the spaces in between

در رگ های تو جاری بشم و هر فضاهایی که بینشه

I wanna feel your heart every time it bleeds

من میخوام هر بار که در قلب تو خون جاری میشه حس کنم

Livin in your brain, there’s only room for me

در مغز تو زندگی کنم، که فقط فکر من توشه

So say goodbye

پس خداحافظی کن

To every other girl in the night behind you

با تمام دخترهایی که شب ها باهات بودن

Now you’re mine

حالا تو مال منی

Tell me what you’re willin’ to sacrifice, ooh

بهم بگو میخوای واسه من چی قربانی کنی

Sacrifice

قربانی

When it comes to me, dont want no compromise

وقتی نوبته من میشه، هیچ توافقی در کار نیست

This should be the only body on your mind

این بدن باید تنها بدنی باشه که بهش فکر میکنی

When it comes to me, I’m down for life

وقتی نوبت من میشه، من پایه زندگیم

So tell me, would you sacrifice?

پس بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Tell me, would you sacrifice?

بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Tell me, would you sacrifice?

بهم بگو، حاضری واسه داشتنم قربانی کنی؟

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

بدنتو فدای ریتم بدن من بکن

The rhythm, the rhythm of m-mine

ریتم، ریتم من

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

بدنتو فدای ریتم بدن من بکن

The rhythm, the rhythm of m-mine

ریتم، ریتم من

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

بدنتو فدای ریتم بدن من بکن

The rhythm, the rhythm of m-mine

ریتم، ریتم من

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

بدنتو فدای ریتم بدن من بکن

So tell me, would you sacrifice?

خب بهم بگو حاضری قربانی بدی؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید