مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sirens از MONOLINK با متن و ترجمه

بازدید 13481

I wanna be thrown into

میخوام انداخته بشم در

The rivers that flow through you

رود هایی که درون تو جاری هستن

I wanna be thrown into your tide

میخوام در جذر و مد تو انداخته بشم

I wanna become like you

میخوام مثل تو بشم

And move the way you do

و مثل تو حرکت کنم

I wanna be thrown into you and go wild

میخوام در تو انداخته بشم و وحشی بشم (بسیار هیجانزده شوم)

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنن امشب

I can see them calling

میتونم ببینمشون که علامت میدن

For my silent hands to come alive

برای دست های بی حرکتم که زنده بشن

And to tear this wall, and

و این دیوار رو خراب بکنن

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنن امشب

Let the sound come down on you

بگذار این صدا تو رو انتقاد کنه

Down on you

تو رو …

Oh-oh, oh

اوه اوه اوه

I just wanna turn into

من فقط میخوام تبدیل بشم به

A darkness that beats in you

تاریکی که در درون تو تپش میکنه

I wanna surround you like a fire

میخوام تو رو مثل آتش احاطه کنم

I wanna be one with you

میخوام با تو یکی باشم

And dance the way you do

و مثل تو برقصم

I wanna come closer and go wild

میخوام نزدیک تر بشم و بسیار هیجانزده بشم

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنن امشب

I can see them calling

میتونم ببینمشون که علامت میدن

For my silent hands to come alive

برای دست های بی حرکتم که زنده بشن

And to tear this wall, and

و این دیوار رو خراب بکنن

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنن امشب

I can see them calling

میتونم ببینمشون که علامت میدن

For my own hands to come alive

برای اینکه دست هام زنده بشند

And to tear this wall, and

و این دیوار رو خراب بکنن

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنند امشب

Can you see them calling?

میتونی ببینشون که علامت میدن؟

Sirens flicker around your head tonight

آژیر ها اطراف سرت به صدا درمیان و چشمک میزنند امشب

Can you see them calling?

میتونی ببینشون که علامت میدن؟

Sirens flicker

آژیر های به صدا در میان

Sirens flicker

آژیر های به صدا در میان

And the sirens flicker!

و آژیر ها به صدا در میان

And the sirens flicker!

و آژیر ها به صدا در میان

I wanna be thrown into

میخوام انداخته بشم در

The rivers that flow through you

رود هایی که درون تو جاری هستند

I wanna be thrown into your tide

میخوام در جذر و مد تو انداخته بشم

I wanna become like you

میخوام مثل تو بشم

And move the way you do

و مثل تو حرکت کنم

I wanna be thrown into you and go wild

میخوام در تو انداخته بشم و وحشی بشم (بسیار هیجانزده بشم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید