مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Leave Before You Love Me از Marshmello و jonas brothers با متن و ترجمه

I see you calling

میبینم ک داری زنگ میزنی

I didn’t wanna leave you like that

نمیخواستم اینجوری ترکت کنم

It’s five in the morning, yeah, yeah

ساعت ۵ صبح، آره، آره

A hundred on the dash

یه صد دلاری روی میز

‘Cause my wheels are rolling

چون چرخای ماشین من دارن حرکت میکنن

Ain’t taking my foot off the gas

پاهامو از رو گاز برنمیدارم

And it only took the one night

و فقط یک شب طول کشید

To see the end of the line

تا پایان مسیرمونو ببینیم

Staring deep in your eyes, eyes

عمیق به چشمات خیره شدم

Dancing on the edge, ’bout to take it too far

روی لبه دارم میرقصم، قراره خیلی زیاده روی کنم

It’s messing with my head, how I mess with your heart

جوری که با قلبت بدرفتاری کردم قراره سرمو بترکونه

If you wake up in your bed, alone in the dark

اگه تو در تاریکی رو تختت بیدار شدی

Im sorry, gotta leave before you love me

من متاسفم، باید برم قبل از اینکه تو دوسم داشته باشی

Ayy, ayy, leave before you love me (x4)

برم قبل از اینکه تو دوسم داشته باشی

I’m so good at knowing

من در دونستنش خیلی خوبم

Of when to leave the party behind

دونستن اینکه کی مهمونی رو ترک کنم

Don’t care if they notice, yeah, yeah, no

برام مهم نیست اگه اونا بفهمن، آره، آره، نه

I’ll just catch a ride, I’d rather be lonely, yeah

من سوار ماشینم میشمو میرم، ترجیح میدم تنها باشم، آره

Than wrapped around your body too tight

تا اینکه محکم بدنتو در آغوش بگیرم

Yeah, I’m the type to get naked

آره، من از اون دسته آدمایی هستم که بدون لباس میشم

Won’t give my heart up for breaking

نمیخوام قلبمو ب کسی بسپارم ک بشکنه

‘Cause I’m too gone to be staying, staying (Dancing on)

چون من خیلی دور شدم تا بخوام بمونم، بمونم

Dancing on the edge, ’bout to take it too far

روی لبه دارم میرقصم، قراره خیلی زیاده روی کنم

It’s messing with my head, how I mess with your heart

جوری که با قلبت بدرفتاری کردم قراره سرمو بترکونه

If you wake up in your bed, alone in the dark

اگه تو در تاریکی رو تختت بیدار شدی

I’m sorry, gotta leave before you love me

من متاسفم، باید برم قبل از اینکه تو دوسم داشته باشی

Ayy, ayy, leave before you love me (x4)

برم قبل از اینکه تو دوسم داشته باشی

Dancing on the edge, take it too far

روی لبه دارم میرقصم، قراره خیلی زیاده روی کنم

Messing with my head, how I mess with your heart

جوری که با قلبت بدرفتاری کردم قراره سرمو بترکونه

I’m sorry, alone in the dark

متاسفم، تنهایی در تاریکی

I’m sorry, ayy, ayy, leave before you love me

متاسفم، باید برم قبل از اینکه تو دوسم داشته باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید