مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ ending از ایساک دنیلسون با متن و ترجمه

بازدید 3139

We’re at the end of the line

ما آخر خطیم

She keeps me from closing my eyes

اون نمیذاره چشمامو ببندم

Keeps me from sleeping at night

نمیذاره شبها خوابم ببره

Don’t let me go

نذار برم

We’ve been talking awhile

ما صحبت میکردیم در حالیکه

Looking at everything bright

نگاه میکردیم همه چیز روشنه (همه چیز معلومه)

Wrote and she asks me, I’m fine

مینوشتم و اون ازم پرسید، منم جواب میدادم که خوبم

Just don’t let me go

فقط منو رها نکن

There came a time when you where the only one

یه زمانی رسید که فقط تو بودی

You were the only one

تنها شخص بودی

The only one

تنها فرد

Maybe I could be your only prize

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

Maybe you would light it wide

شاید تو باید نور رو بگسترانی

Even when I’ve fallen back

حتی وقتی عقب موندم

You still believe I tried

هنوز باور داری من تلاشمو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یه سمفونی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان رو بنویسی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم (غرق در نواختن موسیقیمونم)

We’re at the end of the line

ما آخر خطیم

She keeps me from holding her tight

اون جلوی اینکه سفت بغلش کنم رو میگیره

Trying to make sure she’s fine

تلاش میکنم مطمئن شم که اون حالش خوبه

Dont let me go

نذار برم

We took hundred steps back

صد قدم عقب رفتیم

How you said goodbye was sad

جوری که خداحافظی کردی غم انگیز بود

Now when I think of it add, “please let me go”

حالا که فکر میکنم اینم بهش اضافه کن، لطفا بذار برم

There came a time when you were the only one

زمانى پیش آمد كه تو تنها بودی

You were the only one

تنها شخص بودی

The only one

تنها فرد

Maybe I could be your only prize

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

Maybe you would light it wide

شاید تو باید نور رو بگسترانی

Even when I’ve fallen back

حتی وقتی عقب موندم

You still believe I tried

هنوز باور داری من تلاشمو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یه سمفونی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could ride that story

تو میتونی اون داستان رو ادامه بدی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم (غرق در نواختن موسیقیمونم)

But life is never like that

اما زندگی هیچوقت اونطوری نیست

But life is never like that

اما زندگی هیچوقت اونطوری نیست

She took me in and now I feel

اون منو داخل برد و حالا احساس میکنم

Still know life’s never like that

هنوز میدانم زندگی هیچوقت آنگونه نیست

Life’s never like that, life’s never like that

زندگی هرگز اونطور نیست، زندگی هرگز اونطور نیست

Maybe I could be your only prize

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

Maybe you would light it wide

شاید تو باید نور رو بگسترانی

Even when Ive fallen back

حتی وقتی عقب موندم

You still believe I tried

هنوز باور داری من تلاشمو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یه سمفونی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان رو بنویسی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم (غرق در نواختن موسیقیمونم)

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم (غرق در نواختن موسیقیمونم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید