مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ boys از Lizzo با متن و ترجمه

بازدید 79388

Ay, boy, whatcha say, boy?

ای پسر چی میگی؟

You tryna play coy like a Gameboy?

تلاش میکنی مثل بعضیا کثیف بازی کنی

Hit my phone boy, is you home boy?

به گوشیم زنگ بزن، خونه ای پسر؟

Are you alone boy? Come give me dome, boy

تنهایی پسر؟ بیا و بهم یه قصر بده پسر

Got a boy with degrees, a boy in the streets

یه پسر تحصیل کرده پیدا کردم، یکی هم از توی خیابونا پیدا کردم

A boy on his knees, he a man in the sheets

یه پسر رو زانوهاشه اون توی تخت یه مرد واقعیه

Sheesh, it’s all Greek to me

هیش، همه اینا به من گره خورده

Got this boy speaking Spanish, ay Papi!

یه پسر پیدا کردم که اسپانیایی حرف میزنه. هی عزیزم

Baby, I don’t need you

عزیزم، من به تو نیازی ندارم

I just wanna freak you

من فقط میخوام دیوونت کنم

I heard you a freak, too

شنیدم که تو هم حسابی دیوونه ای

What’s two plus two? (Four, three, two, ow)

دو به اضافه دو چی میشه؟ (چهار، سه، دو، اُ)

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy

این دختر رو دیوونه کن

(Four, three, two, ow)

(چهار، سه، دو، اُ)

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy

این دختر رو دیوونه کن

(Four, three)

چهار، سه

I like big Boys, itty bitty Boys

من پسرای گنده رو دوست دارم، تیتیش مامانیا رو دوست دارم

Mississippi Boys, inner city Boys

هم پسرای دهاتیو، هم پسرای شهری

I like the pretty Boys with the bow tie

من پسرای خوشگلو دوست دارم که پاپیون میزنن

Get your nails did, let it blow dry

لاک میزنی به ناخونات، بزار خشک بشه

I like a big beard, I like a clean face

ریش گنده دوس دارم، صورت تمیز دوست دارم

I don’t discriminate, come and get a taste

من تبعیض قائل نمی شم، بیا و طعمشو بچش

From the playboys to the g– Boys

از دختر بازا گرفته تا …

Go and slay, boys, you my fave Boys

برید بترکونید، پسرا، شما ها پسرای مورد علاقم هستید

Baby, I don’t need you

عزیزم، من به تو نیازی ندارم

(I don’t need)

(من نیازی ندارم)

I just wanna freak you

من فقط میخوام دیوونت کنم

(Want, I want it bad)

(می خوامش، بد هم میخوامش)

I heard you a freak, too

شنیدم که تو هم حسابی دیوونه ای

(Thats right)

(درسته)

What’s two plus two?

دو به علاوه ی دو چند میشه؟

(Four, three, two, ow)

(چهار، سه، دو، اُ)

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy

این دختر رو دیوونه کن

(Four, three, two, ow)

(چهار، سه، دو، اُ)

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy

این دختر رو دیوونه کن

(Four, three, two, ow)

(چهار، سه، دو، اُ)

(Four, three, two, woo!)

چهار، سه، دو، ووو

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy

این دختر رو دیوونه کن

(Four, three, two, ow, done lost your mind)

(چهار، سه، دو، اُ، ذهن خود را از دست داد)

Boys, Boys, Boys

پسرا، پسرا، پسرا

Make a girl go crazy, ow

این دخترو دیوونه کن، اوه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید