مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Kids از MGMT با متن و ترجمه

بازدید 920

You were a child
تو یه بچه بودی

Crawling on your knees toward him
چهار دست و پا به سمتش میری

Making momma so proud
مامانت رو سربلند می کنی

But your voice is too loud
ولی صدات خیلی بلنده

We like to watch you laughing
ما دوست داریم خندیدنت رو ببینیم

Picking insects off of plants
حشره ها رو از گیاه ها برمی داری

No time to think of consequences
زمانی برای فکر کردن به عواقب نیست

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

The water is warm
آب گرمه

But its sending me shivers
ولی منو به لرزه میندازه

A baby is born
یک نوزاد متولد شده

Crying out for attention
برای جلب توجه گریه می کنه

Memories fade
خاطره ها پاک میشن

Like looking through a fogged mirror
مثل نگاه کردن به یک آینه تار

Decisions too
تصمیم ها هم همینطور

Decisions are made
تصمیم ها گرفته میشن

Decisions to decisions are made and not bought
تصمیم ها گرفته میشن و پذیرفته نمیشن

But I thought this wouldn’t hurt a lot
ولی فکر کردم این زیاد آزار نمیده

I guess not
گمون نکنم

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن

Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار

A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید