مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ اself control از لورا برانیگن با متن و ترجمه

Oh the night is my world
آه، امشب تمام دنیامه

City light painted girls
نورهای شهر به شکل دخترها در اومده

In the day nothing matters
وقتی روزه هیچی برام مهم نیست

It’s the night time that flatters
امشب داره منو اغفال می کنه

In the night no control

شب که میشه کنترلمو از دست میدم

Through the wall something breaking
از میان دیوارها انگار چیزی شکسته میشه

Wearing white as you’re walking Down the street of my soul
وقتی از کوچه روحم پیشم میای لباس سفید می پوشم

You take myself. . . you take my self control
تو اعتماد به نفسم رو از من میگیری

You got me living only for the night

تو کاری می کنی که فقط امشب رو برات زنده باشم

Before the morning comes A story’s told
قبل از اینکه روز بیاد داستان به پایان میرسه

You take myself. . . you take my self control
تو اعتماد به نفسم رو از من میگیری

Another night, another day goes by
یک شب و یک روز دیگه هم گذشت

I never stop myself to wonder why

هیچوقت تعجب نمی کنم که چرا

You help me to forget to play my role
تو باعث شدی که من نقشم رو فراموش کنم

You take myself. . . you take my self control
تو اعتماد به نفسم رو از من میگیری

I, I live among the creatures of the night
در بین موجوداتی که تو شب هستن زندگی می کنم

I haven’t got the will to try and fight Against a new tomorrow
هنوز میل به مبارزه رو با فردا پیدا نکردم

So I guess I’ll just believe it That tomorrow never comes
فکر کنم به این باور رسیدم که فردا هرگز نمیاد

A SAFE FLIGHT I’m living in the forest of my dream
مثل یه پرواز ایمن،تو جنگل آرزوهام زندگی می کنم

I know the night is not as it would seem
میدونم امشب اونطور که به نظر میاد نیست

I must believe in something
باید به چیزی اعتقاد  داشته باشم

So I’ll make myself believe it
پس خودمو مجبور می کنم که باور کنم که

That this night will never go

امشب هیچوقت به پایان نمیرسه

Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho…
Oh the night is my world
آه، امشب تمام دنیامه

City light painted girls
نورهای شهر به شکل دخترها در اومده

In the day nothing matters
وقتی روزه هیچی برام مهم نیست

It’s the night time that flatters
امشب داره منو اغفال می کنه

I, I live among the creatures of the night

در بین موجوداتی که تو شب هستن زندگی می کنم

I haven’t got the will to try and fight Against a new tomorrow
هنوز میل به مبارزه با فردا رو پیدا نکردم

So I guess I’ll just believe it That tomorrow never knows
فکر کنم به این باور رسیدم که فردا هرگز نمیدونه

I safe flight I’m living in the forest of my dream
مثل یه پرواز ایمن،تو جنگل آرزوهام زندگی می کنم

I know the night is not as it would seem
میدونم امشب اونطور که به نظر میاد نیست

I must believe in something
باید به چیزی اعتقاد  داشته باشم

So I’ll make myself believe it
پس خودمو مجبور می کنم که باور کنم که

That this night will never go Ohoho, ohoho, ohoho, ohoho Ohoho…

امشب هیچوقت به پایان نمیرسه

You take myself. . . you take my self control
تو اعتماد به نفسم رو از من میگیری

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید