مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Golden از Harry Styles با متن و ترجمه

Golden, golden, golden as I open my eyes
طلایی، طلایی، طلایی، همون طور که چشمام رو باز میکنم (معشوقش رو به خورشید تشبیه کرده)

Holding focus, hoping, take me back to the light
نگهش دار، تمرکز کن، امیدوارم من رو به داخل نور برگردونی

I know you were way too bright for me
میدونم که تو برای من بیش از حد روشن و درخشان بودی

I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
من نا امیدم، شکسته ام، پس توی آسمون منتظرم میمونی (عشقش رو به خورشید تشبیه کرده)

Brown my skin just right
پوستم رو به درستی برنزه کن

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

I’m out of my head, and I know that you’re scared
من گیج و بهم ریختم و میدونم که تو ترسیدی

Because hearts get broken
چون قلب ها شکسته میشن

I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم

I don’t want to be alone when it ends
نمیخوام وقتی تموم میشه تنها باشم

Don’t wanna let you know
نمیخوام بذارم که بدونی

I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم

But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
اما میتونم حس کنم که روم اثر گذاشته (میتونم حس کنم که روم اثر گذاشته)

I can feel you take control (I can feel you take control)
میتونم حس کنم که تحت کنترلِ (میتونم حس کنم که تحت کنترلِ)

Of who I am, and all I’ve ever known
اینکه کی هستم و همه چیز هایی که تا حالا میدونستم

Lovin’ is the antidote
دوست داشتن تو پادزهره

Golden
طلایی

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

I’m out of my head, and I know that you’re scared
من گیج و بهم ریختم و میدونم که تو ترسیدی

Because hearts get broken
چون قلب ها شکسته میشن

 (Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
(Golden, golden, golden, golden)
طلایی، طلایی، طلایی، طلایی

I know that you’re scared because I’m so open
من اینو میدونم که تو ترسیدی چون من رو راستم

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

I don’t want to be alone
من نمیخوام تنها باشم

You’re so golden
تو زیادی طلایی هستی

Youre so golden
تو زیادی طلایی هستی

Youre so golden
تو زیادی طلایی هستی

I’m out of my head, and I know that you’re scared
من گیج و بهم ریختم و میدونم که تو ترسیدی

Because hearts get broken
چون قلب ها شکسته میشن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید