مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sign of the Times از Harry Styles با متن و ترجمه

Just stop your cryin′
گریه نکن

It’s a sign of the times
این نشونه ای از زمان هاست

Welcome to the final show
به نمایش آخر (مرگ)خوش اومدی

Hope you′re wearin’ your best clothes
امیدوارم بهترین لباس رو پوشیده باشی

You can’t bribe the door on your way to the sky
تو نمیتونی با رشوه دادن به آسمان ها (بهشت) راه پیدا کنی

You look pretty good down here
از این پایین خوب به نظر میای

But you ain′t really good
اما تو در واقع خیلی خوب نیستی

We never learn, we′ve been here before
اگر هرگز نفهمیم که قبلا اینجا بوده ایم

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

We never learn, we’ve been here before
هرگز یاد نمیگیریم، ما قبلاهم اینجا بودیم

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

Just stop your crying
دیگه گریه کردنتو تموم کن

It′s a sign of the times
این تنها نشانی از زمان است

We gotta get away from here(x2)
ما باید از اینجا فرار کنیم

Just stop your crying
دیگه گریه کردنتو تموم کن

It’ll be alright
همه چی درست میشه

They told me that the end is near
اون ها به من گفتن پایان نزدیکه

We gotta get away from here
ما باید از اینجا فرار کنیم

Just stop your crying
دیگه گریه کردنتو تموم کن

Have the time of your life
از زندگیت لذت ببر

Breaking through the atmosphere
از اتمسفر عبور میکنم

And things are pretty good from here
همه چیز از اینجا خوب معلوم میشه

Remember everything will be alright
یادت باشه همه چیز درست میشه

We can meet again somewhere
میتونیم دوباره یه جایی همو ملاقات کنیم

Somewhere far away from here
یه جایی دور از اینجا

We never learn, we′ve been here before
ما هیچوقت نمیفمیم که قبلا

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

We never learn, we’ve been here before
هرگز یاد نمیگیریم، ما قبلاهم اینجا بودیم

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

Just stop your crying
دیگه گریه کردنتو تموم کن

It′s a sign of the times
این یک نشانه از زمان است

We gotta get away from here(x2)
ما باید از اینجا فرار کنیم

Stop your crying
گریه کردنتو متوقف کن

Baby, it will be alright
عزیزم،همه چی قراره خوب بشه

They told me that the end is near
اون ها به من گفتن پایان نزدیکه

We gotta get away from here
ما باید از اینجا فرار کنیم

We never learn, we’ve been here before
هرگز یاد نمیگیریم، ما قبلاهم اینجا بودیم

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

We never learn, we’ve been here before
هرگز یاد نمیگیریم، ما قبلاهم اینجا بودیم

Why are we always stuck and running from
چرا ما همیشه گیر افتادیم و فرار میکنیم از

The bullets?
The bullets?
گلوله ها؟

We don′t talk enough
ما به اندازه کافی صحبت نمیکنیم

We should open up
ما باید با هم دردِ دل کنیم

Before it′s all too much
قبل از اینکه خیلی زیاد شود

Will we ever learn?
هیچ وقت یاد میگیریم؟

Weve been here before
ما قبلا اینجا بودیم

Its just what we know
این نشانه ایست از زمان

Stop your crying, baby
دیگه گریه نکن،عزیزم

It’s a sign of the times
این نشونه ای از زمان هاست
(منظورش تاثیرات زمانه)

We got to get away(x5)
ما باید دور شیم

We got to, we got to (away)(x3)
ما باید، ما باید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید