مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dream از Imagine Dragons با متن و ترجمه

In the dark

 توی تاریکی

And I’m right on the middle mark

 و من دقیقا روی خط وسط جاده حرکت میکنم

I’m just in the tier of everything that rides below the surface

 من دقیقا هم ردیف همه ی چیزایی ام که دیده نمیشن

And I watch from a distance seventeen

 و من از فاصله ی 17 متری تماشا میکنم

And I’m short of the others Dreams of being golden and on top

 و من به اندازه ی دیگران آرزوی باارزش و در صدر بودن رو ندارم

Its not what you painted in my head

 این چیزی نیست که تو توی ذهنم رنگ آمیزی کردی

There’s so much there instead of all the colors that I saw

 احساس ترس میکنم از چیزایی که نمیدونم

We all are living in a Dream

 ما داریم زندگی میکنیم توی رویا

But life ain’t what it seems

 اما زندگی چیزی نیست که بنظر میرسه

Oh, everything’s a mess

 اوه، همه چی یه فاجعه ست

And all these sorrows I have seen

 و تمام این رنجایی که دیدم

They lead me to believe

 اونا باعث شدن من باور کنم

That everything’s a mess

 که همه چی یه فاجعه ست

But I wanna Dream

 اما من میخوام خیال پردازی کنم

I wanna Dream

 میخوام خیال پردازی کنم

Leave me to Dream

 ولم کن، بذار خیال پردازی کنم

In the eyes of a teenage crystallized

 از دید یه نوجوون شکل گرفته

Oh, the prettiest of lights that hang the hallways of the home

 زیباترین لامپ هایی که از هال خونه آویزونن

And the cries from the strangers out at night

 این چیزا ما رو تو شب بیدار نگه نمیدارن

They don’t keep us up at night

 این چیزا ما رو تو شب بیدار نگه نمیدارن

We have the curtains drawn and closed

 ما پرده ها رو کشیدیم و بستیم

We all are living in a Dream

 ما داریم زندگی میکنیم توی رویا

But life ain’t what it seems

 اما زندگی چیزی نیست که بنظر میرسه

Oh, everything’s a mess

 اوه، همه چی یه فاجعه ست

And all these sorrows I have seen

 و تمام این رنجایی که دیدم

They lead me to believeThat everything’s a mess

 اونا باعث شدن من باور کنم که همه چی یه فاجعه ست

But I wanna Dream

 اما من میخوام خیال پردازی کنم

I wanna Dream

 میخوام خیال پردازی کنم

Leave me to Dream

 ولم کن، بذار خیال پردازی کنم

I know all your reasons

 من تمام دلایلت رو میدونم

To keep me from seeing

 جلوگیری از اینکه من ببینم

Everything is actually a mess

 در واقع همه چی یه فاجعه‌س

But now I *** leaving

 اما من دارم ترک میکنم

All of us were only Dreaming

 کلا ما فقط داشتیم خیال پردازی میکردیم

Everything is actually a mess

 در واقع همه چی یه فاجعه‌س

We all are living in a Dream

 ما داریم زندگی میکنیم توی رویا

But life ain’t what it seems

 اما زندگی چیزی نیست که بنظر میرسه

Oh, everything’s a mess

 اوه، همه چی یه فاجعه ست

And all these sorrows I have seen

 و تمام این رنجایی که دیدم

They lead me to believe

 اونا باعث شدن من باور کنم

That everythings a mess

 که همه چی یه فاجعه ست

But I wanna Dream

 اما من میخوام خیال پردازی کنم

I wanna Dream

 میخوام خیال پردازی کنم

Leave me to Dream

 ولم کن، بذار خیال پردازی کنم

I wanna Dream

 میخوام خیال پردازی کنم

I wanna Dream

 میخوام خیال پردازی کنم

Leave me to Dream

 ولم کن، بذار خیال پردازی کنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید