مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bad Liar از Imagine Dragons با متن و ترجمه

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year

اوه عزيزم ساكت باش، سال سختي رو پشت سر گذاشتيم

And terrors don’t prey on innocent victims

و ترس ها دامن گير قربانيان بي گناه نمي شن

Trust me, darlin’, trust me darlin’

بهم اعتماد كن عزيزم، بهم اعتماد كن عزيزم

It’s been a loveless year

سال بدون عاطفه اي بود

I’m a man of three fears

من مَرديم كه از سه چيز ميترسم

Integrity, faith and crocodile tears

وجدان، ایمان و اشك تمساح (اشک دروغين)

Trust me, darlin’, trust me, darlin’

بهم اعتماد کن، عزیزم، بهم اعتماد کن عزیزم

Look me in the eyes, tell me what you see

تو چشمام نگاه کن، بگو چی میبینی

Perfect paradise, tearin’ at the seams

بهشت بي نظير، داره تو چشمام نابود ميشه

I wish I could escape it, I don’t wanna fake it

كاش ميتونستم از اين مخمصه خلاص شم، نمي خوام تظاهر کنم

Wish I could erase it, make your heart believe

كاش ميتونستم پاكش كنم، كاري كنم كه قلبت باور كنه

But I’m a bad liar, bad liar

اما من دروغگوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, now you know

حالا تو میدونی، حالا تو میدونی

I’m a bad liar, bad liar

من دروغ گوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, you’re free to go

حالا كه فهميدي، آزادي كه بري

Did all my dreams never mean one thing?

يعني همه روياهام باد هوا بودن؟

Does happiness lie in a diamond ring?

آيا خوشبختي تو يه حلقه الماس خلاصه ميشه؟

Oh, I’ve been asking for…

اوه، من دنبال

Oh, I’ve been asking for problems, problems, problems

اوه، من دنبال مشكلات ميگردم، مشكلات، مشكلات، مشكلات

I wage my war, on the world inside

من در درونم جنگ به پا میکنم

I take my gun to the enemy’s side

من تفنگمو به سمت دشمن میبرم

Oh, I’ve been asking for…

اوه، من دنبال

Oh, I’ve been asking for problems, problems, problems

اوه، من دنبال مشكلات ميگردم، مشكلات، مشكلات، مشكلات

Look me in the eyes, tell me what you see

تو چشمام نگاه کن، بگو چی میبینی

Perfect paradise, tearin at the seams

بهشت بي نظير، داره تو چشمام نابود ميشه

I wish I could escape it, I don’t wanna fake it

كاش ميتونستم از اين مخمصه خلاص شم، نمي خوام تظاهر کنم

Wish I could erase it, make your heart believe

كاش ميتونستم پاكش كنم، كاري كنم كه قلبت باور كنه

But I’m a bad liar, bad liar

اما من دروغگوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, now you know

حالا تو میدونی، حالا تو میدونی

I’m a bad liar, bad liar

من دروغ گوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, you’re free to go

حالا كه فهميدي، آزادي كه بري

I can’t breathe, I can’t be

نمي تونم نفس بكشم، نمي تونم باشم

I can’t be what you want me to be

نمي تونم اوني كه ميخواي باشم

Believe me, this one time

حداقل همين يه بار باورم كن

Believe me

باورم كن

I’m a bad liar, bad liar

من دروغ گوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, now you know

حالا تو میدونی، حالا تو میدونی

Im a bad liar, bad liar

من دروغ گوي بديم، يه دروغ گوي بد

Now you know, you’re free to go

حالا كه فهميدي، آزادي كه بري

Oh-oh-oh

اوه، اوه، اوه

Please believe me

لطفاً باورم كن

Please believe me

لطفاً باورم كن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید