مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Next To Me از Imagine Dragons با متن و ترجمه

Something about the way that you walked into my living room

یه چیزی توی مدل راه رفتنت وقتی که وارد اتاق نشیمن من شدی،هست

Casually and confident lookin’ at the mess I am

معمولی و با اعتماد به نفس به من ،که یه گند کاری هستم، نگاه میکردی

But still you, still you want me

ولی هنوز تو، هنوز تو دوستم داری

Stress lines and cigarettes, politics, and deficits

خط های پر استرسو سیگارت ها، سیاست و کمبود ها

Late bills and overages, screamin’ and hollerin’

قبض هایی که دیر میشن و عصبانیت های یهویی، جیغ کشیدن و فریاد کشیدن

But still you, still you want me

ولی تو هنوز، تو هنوز من رو میخوای

Oh, I always let you down

اوه من همیشه تو رو ناامید میکنم

You’re shattered on the ground

تو روی زمین تیکه تیکه شدی

But still, I find you there

ولی هنوزم، تو رو اونجا پیدا میکنم

Next to me

کنار من

And oh, stupid things I do

و اوه، کارای احمقانه ای که من میکنم

I’m far from good, it’s true

من از خوب خیلی فاصله دارم

But still, I find you

ولی هنوزم، تو رو

Next to me (next to me)

کنارم پیدا میکنم ، کنارم

There’s something about the way that you always see the pretty view

یه چیزی درباره طوری که تو همیشه نیمه پر(زاویه دید زیبا) رو میبینی، هست

Overlook the blooded mess, always lookin’ effortless

به هم ریختگی های خونین رو نادیده میگیری، همیشه بدون سعی و تلاش معلوم میشم

And still you, still you want me

و هنوز تو، هنوز تو من رو میخوای

I got no innocence, faith ain’t no privilege

من هیچ معصومیتی ندارم، ایمان چیز قابل تکیه ای نیست

I am a deck of cards, vice or a game of hearts

من یه قصر کارت هستم(از اینایی با پاستور میسازن)، یه خباثت یا یه بازی دل

And still you, still you want me

و هنوز تو، هنوز تو من رو میخوای

Oh, I always let you down

اوه، من همیشه شما را ناامید می کنم

You’re shattered on the ground

تو روی زمین خرد شده‌ای

But still, I find you there

اما هنوز، من شما را آنجا پیدا می کنم

Next to me

کنارم

And oh, stupid things I do

و اوه، کارهای احمقانه ای که انجام می دهم

I’m far from good, it’s true

من از خوب بودن فاصله زیادی دارم، درست است

But still, I find you

اما با این حال، من شما را پیدا می کنم

Next to me (next to me)

کنارم

Oh

So thank you for taking a chance on me

پس مرسی به خاطر فرصت دادن به من

I know it isn’t easy

میدونم آسون نیست

But I hope to be worth it (oh)

ولی امیدوارم ارزشش رو داشته باشم

So thank you for taking a chance on me

پس ممنون که بهم فرصت دادی

I know it isnt easy

میدونم آسون نیست

But I hope to be worth it (oh)

ولی امیدوارم ارزشش رو داشته باشم

Oh, I always let you down (I always let you down)

اوه، من همیشه شما را ناامید می کنم

You’re shattered on the ground, (shattered on the ground)

تو روی زمین خرد شده‌ای

But still, I find you there (yeah)

ولی باید ، من پیدات کنم اینجا (اره)

Next to me

کنارم

And oh, stupid things I do (stupid things I do)

و اوه، کارهای احمقانه ای که انجام می دهم

I’m far from good, its true

But still, I find you

ولی هنوز، من تورو پیدا می کنم

Next to me (next to me)

کنارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید