مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Exit از Conan Gray با متن و ترجمه

بازدید 851

February, and the flowers haven’t even wilted
ماه فوریه رسیده، و گل‌ها حتی پژمرده هم نشده اند

It’s crazy how fast you tilted
این دیوونه کنندس که چقدر سریع کج کردی

The world that we were busy buildin’
دنیایی که مشغول ساختن آن بودیم

Mid-November, and I’m sippin’ on a half-cold coffee
اواسط نوامبر، و من در حال نوشیدن یک قهوه نیمه سرد هستم

Starin’ at a girl who’s not me
خیره شدن به دختری که من نیستم

On your arm, a carbon copy
روی بازوی تو، یک کپی کربن

Feels like we had matching wounds
احساس می کنم زخم های مشابهی داشتیم

But mine’s still black and bruised
اما مال من هنوز سیاه و کبوده

And yours is perfectly fine now
و مال تو الان کاملاً خوب شده

Feels like we buried alive
انگار زنده به گور شدیم

Something that never died
چیزی که هرگز نمرده

So, God, it hurt when I found out
پس خدایا وقتی فهمیدم درد داشتم

You love her, it’s over
تو عاشقشی، تمومه

Do you even doubt it on your lips? (What do you say, say?)
تو حتی روی لبان خودت شک داری؟ (تو چی میگی؟ چی؟)

You love her, it’s over
تو عاشقشی، تمومه

You already found someone to miss
تو قبلا کسی رو پیدا کردی که از دست بدی

Whilе I’m still standin’ at the exit (Oh-oh, oh-oh-oh)
در حالی که من هنوز در خروجی ایستاده‌ام

I’m still standin’ at the еxit (Oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh)
من هنوز در خروجی ایستاده ام

I can’t hate you for getting everything we wanted
من نمیتونم از تو برای بدست آوردن هرچیزی که می‌خواستیم متنفر باشم

I just thought that I would be a part of it
من فقط فکر می کردم که بخشی از اون باشم

I was movin’ into your apartment
من داشتم می‌رفتم به آپارتمانت

When you met someone, she’s from your hometown
وقتی با یکی آشنا شدی (ملاقات کردی)، اون اهل شهر توعه

Hate the East coast, it’s where you live now
از ساحل شرقی متنفرم، جایی هست که تو الان زندگی می‌کنی

Impossible to understand how you’re not comin’ back
درک اینکه چطور برنمیگردی غیرممکنه

But I can’t say it out loud
اما با صدای بلند نمی‌تونم این رو بگم

You love her, it’s over
تو عاشقشی، تمومه

Do you even doubt it on your lips? (What do you say, say?)
تو حتی روی لبان خودت شک داری؟ (تو چی میگی؟ بگو؟)

You love her, its over
تو عاشقشی، تمومه

You already found someone to miss
تو قبلا کسی رو پیدا کردی که از دست بدی

Whilе I’m still standin’ at the exit (Oh-oh, oh-oh-oh)
در حالی که من هنوز در خروجی ایستاده‌ام

I’m still standin’ at the еxit (Oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh)
من هنوز در خروجی ایستاده ام

Feels like we had matching wounds
احساس می کنم زخم های مشابهی داشتیم

But mine’s still black and bruised
اما مال من هنوز سیاه و کبوده

And yours is perfectly fine
و مال تو کاملاً خوب شده

Feels like we buried alive
انگار زنده به گور شدیم

Something that never died
چیزی که هرگز نمرده

So, God, it hurt when I found out
پس خدایا وقتی فهمیدم درد داشتم

You love her (Feels like we had matching wounds)
تو عاشقشی (احساس می کنم زخم های مشابهی داشتیم)

It’s over (But mines still black and bruised)
تمومه (اما مال من هنوز سیاه و کبوده)

Do you even doubt it on your lips? (And yours is perfectly fine now, what do you say, say?)
تو حتی روی لبان خودت شک داری؟ (و مال تو الان کاملا خوبه، چی میگی تو، بگو؟)

You love her (Feels like we buried alive)
تو عاشقشی (انگار زنده به گور شدیم)

It’s over (Something that never died)
تمومه (چیزی که هرگز نمرده)

You already found someone to miss (So God, it hurt when I found out)
تو قبلا کسی رو پیدا کردی که از دست بدی (پس خدایا وقتی فهمیدم درد داشتم)

You love her, it’s over
تو عاشقشی، تمومه

You already found someone to miss
تو قبلا کسی رو پیدا کردی که از دست بدی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید