مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Blue Cafe از Chris Rea با متن و ترجمه

My world is miles of endless roads
دنیاى من مایل ها جاده ى بى پایانه

That leaves a trail of broken dreams
که رد پاى رویاهاى ناکام در آن به جا مونده

Where have you been I hear you say
میشنوم که بهم میگى : کجا بودى ؟

I’ll meet you at the Blue Cafe
تو کافه ى آبى ملاقاتت میکنم

cause, this is where the one who knows
آخه اینجا همونجاست که اونى که آگاهه

Meets the one who does not care
اونهایى که اصلا اهمیت نمیدن رو ملاقات میکنه

The cards of fate
کارت هاى پیشگویى سرنوشت

The older shows
شو و ظاهرسازیه بزرگتر ها

To the younger one
برای یه جوون

who dares to take The chance of no return
از فرصت رفتن و هرگز بازنگشتن استفاده میکنه

Where have you been
کجا ها بودى ؟

Where are you going to
به کجا میرى ؟

I wanna know what is new
میخوام از چیزهاى نو و تازه بدونم

I wanna go with you
میخوام با تو بیام

What have you seen
چه ها دیدى؟

What do you know that is new
چى میدونى که تازه باشه؟

Where are you going to
به کجا دارى میرى؟

cause I wanna go with you
آخه منم میخوام با تو همراه شم

The cost is great, the price is high
گرون تموم میشه ، قیمتش بالاست

Take all you know, and say goodbye
هرچى میدونى بردار و خداحافظى کن

Your innocence, inexperience
معصومیت و بى تجربگى تو

Mean nothing now
دیگه این حرفها هیچ معنى نداره

cause, this is where the one who knows
آخه اینجا همونجاست که اونى که آگاهه

Meets the one who does not care
اونهایى که اصلا اهمیت نمیدن رو ملاقات میکنه

Where have you been
کجا ها بودى ؟

I hear you say
میشنوم که بهم میگى

Ill meet you at the Blue Cafe
تو کافه ى آبى ملاقاتت میکنم

Where have you been
کجا ها بودى ؟

Where are you going to
به کجا میرى ؟

I wanna know what is new
میخوام از چیزهاى نو و تازه بدونم

I wanna go with you
میخوام با تو بیام

What have you seen
چه ها دیدى؟

What do you know that is new
چى میدونى که تازه باشه؟

Where are you going to
به کجا دارى میرى؟

cause I wanna go with you
آخه منم میخوام با تو همراه شم

So meet me at the Blue Cafe
پس منو توی کافه آب ملاقات کن

I say
من میگم

meet me NOW the Blue Cafe
منو الان توی کافه آب ملاقات کن

Where have you been
کجا ها بودى ؟

Where are you going to
به کجا میرى ؟

I wanna know what is new
میخوام از چیزهاى نو و تازه بدونم

I wanna go with you
میخوام با تو بیام

What have you seen
چه ها دیدى؟

What do you know that is new
چى میدونى که تازه باشه؟

Where are you going to
به کجا دارى میرى؟

I wanna go with you
منم میخوام با تو همراه شم

Ill meet you at the Blue Cafe
تو کافه ى آبى ملاقاتت میکنم

I’ll meet you at the Blue Cafe
تو کافه ى آبى ملاقاتت میکنم

Blue Cafe
کافه ى آبى

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.