مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Baby I’m Jealous از Doja Cat با متن و ترجمه

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودم

Jealous, jealous, jealous, jealous, jealous, jealous…

حسود، حسود، حسود، حسود، حسود

Went from beautiful to ugly

از زیبایی به زشتی رفت

Cause insecurity told me you don’t love me

چون تزلزل (نا امنی) به من گفت که تو منو دوست نداری

All it takes is a girl above me

تنها چیزی که لازمه یه دختر بالاتر از منه

On your timeline to make me nothing

توی خط زمانی که هیچ کاری نکردی

This is me, a woman in dichotomy

این منم، یه زن در دوگانگی

I love me, until I don’t

من عاشق خودم هستم، تا وقتی که

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودی میکنم

Of the pictures that you like

به عکس‌هایی که دوست داری

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودی میکنم

Of the girls with lighter eyes

به دخترایی با چشمای روشن

Baby, I’m jealous (Ooh)

عزیزم، من حسودم (اووه)

And I know that it ain’t right

و میدونم که این درست نیست

But I’m jealous, jealous

اما من حسودی میکنم، حسودم

The jealous kind

یه نوع حسادت

I’m jelly, jelly, jelly, jelly, jelly on a plate

من ژله، ژله، ژله، ژله و ژله روی بشقابم

Sunny side up, I got egg on my face

آفتاب این طرف و آن طرف، و من روی صورتم تخم گذاشتم

Waste trainer for a tinier waist

واسه یه کمر کوچیک تمرین کن

But I cant help it if I like the way food taste

اما من نمیتونم به اون کمک کنم، اگه از مزه غذا خوشم بیاد

This is me, a woman in dichotomy

این منم، یه زن در دوگانگی

I love me, until I don’t

من عاشق خودم هستم، تا وقتی که

My apologies for looking on your history

معذرت میخوام که به گذشتت نگاه کردم

I’m trying to let it go

من دارم سعی می‌کنم فراموشش کنم

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودی میکنم

Of the pictures that you like

به عکس‌هایی که دوست داری

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودی میکنم

Of the girls with lighter eyes

به دخترایی با چشمای روشن

Baby, I’m jealous (Ooh)

عزیزم، من حسودم (اووه)

And I know that it ain’t right

و میدونم که این درست نیست

But I’m jealous, jealous

اما من حسودی میکنم، حسودم

The jealous kind

یه نوع حسادت

That chick can’t be that chick

اون جوجه نمیتونه اون دختره باشه

Baby, I’m a bad b—h

عزیزم، من یه جذاب خفن هستم

If he fiendin’ he’ll prolly get a catfish

اگه اون بخواد شر باشه، اون یه گربه ماهی میگیره

Keep him dreamin’ to pull up on a nap, s–t

نگهش دار تا یه چرتی بزنه، شت

I don’t even be askin’ him, “Who that chick?”

حتی ازش پرسیدم: اون دختره کیه؟

Uh-huh, who that chick? Nah

آه، هاه، اون دختره کیه؟ نه

That’s pitiful, that’s so average, why?

رقت انگیزه، این خیلی متوسط و معمولیه، چرا؟

Some women want men and some girls want wives

بعضی از زن‌ها مردها رو میخوان و بعضی از دخترها همسر (شوهر) میخوان

Tell lies until they buggin’ and they pants on fire, uh

دروغ بگو تا اونا عصبانی بشن و اونا شلوارتو به آتیش میکشن، آه

I stole ya man

من تو (مرد) رو دزدیدم

He got freedom to chase what he likes

اون آزاد بود که هر چی دوست داره رو دنبال کنه

I know you mad

من میدونم که تو دیوونه شدی

But he ain’t even worth none of your time

ولی اون حتی ارزش وقت تو رو هم نداره

It’s such a drag

خیلی هم سنگینه

I’m not being spiteful, but he’s trash

من بدجنس نیستم، اما اون مثل یه آشغاله

Won’t be the last

آخرین نفر نخواهد بود

To let you know, but he gon’ show you

که بهت خبر بده، ولی اون هیچوقت بهت نشون نمیده که

فروش ویژه لپ تاپ به مدت محدود | آداک

Baby, I’m jealous

عزیزم، من حسودی میکنم

Of the pictures that you like

به عکس‌هایی که دوست داری

Baby, I’m jealous (Ooh)

عزیزم، من حسودی میکنم (اووه)

Of the girls with lighter eyes

به دخترایی با چشمای روشن

Baby, I’m jealous (Ooh I’m jealous)

عزیزم، من حسودی میکنم (اووه من حسودم)

And I know that it ain’t right (You lied to me)

و میدونم که این درست نیست (تو بهم دروغ گفتی)

But I’m jealous, jealous (Uh-uh)

اما من حسودی میکنم، حسودم

The jealous kind

یه نوع حسادت

(Yeah, yeah, yeah)

(آره، آره، آره)

I’m jealous of her

من به اون حسادت میکنم

I need ya number (B-baby I’m)

من به شماره تو نیاز دارم (عزیزم منم)

She doesn’t love ya

اون (دختره) تو رو دوست نداره

Boy lemme show ya (Baby I’m jealous)

پسر من به تو نشون میدم که (عزیزم من حسودم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید