مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Beautiful از Anne Marie با متن و ترجمه

I woke up, look in the mirror today, yeah

من امروز با نگاه کردن به آینه بیدار شدم، آره

Got so many things that I wanna change, and

تو چهرم کلی چیز هست که دلم میخواد تغییرش بدم

Everybody’s got something to say

همه ی حرفی برای زدن دارن

But thats just who we are

اما این چیزیه که ما هستیم

My new clothes don’t fit anymore, now

لباسای جدیدم حالا دیگه تنم نمیشه

Me and the mirror still continue to fall out

من و آینه هنوزم با هم مشکل داریم

I don’t like this stranger staring at me

دوس ندارم این غریبه بهم زل بزنه (منظورش خودشه که داره تو آینه نگاش میکنه)

Yeah

آره

All my insecurities

تمام تزلزلات من

Wishing for something different

آرزوی چیزای دیگه رو دارن

All the things you do to me

تمام کارایی ک تو باید بکنی اینه که

Tell me the truth

حقیقت رو بهم بگی

Are we beautiful? All of us

آیا ما زیباییم؟ هممون

‘Cause we got something natural

بخاطر اینکه ما چیزی داریم که طبیعی هست

It’s a part of us

این بخشی از ماس

Darling when they put you down like that

عزیزم وقتی اون افکار اینجوری ناامیدت میکنن

Yeah, you can reply right back

آره تو میتونی سریع بهشون ریپلای بزنی که

You are beautiful

تو زیبایی

I know, I know, you are

میدونم، میدونم که هستی

I know, I know, you are

میدونم، میدونم که هستی

I found myself looking again

من دوباره درگیر نگاه کردن به خودم شدم

Wondering why my body doesn’t look like them

متعجبم چرا بدنم شبیه بدن بقیه نیست

Know it might sound weird but I refuse to pretend

میدونم ممکنه عجیب به نظر بیاد اما از تظاهر کردن خسته شدم

And then you probably think the same every now and again

و ممکنه تو هم مثل من حس کنی

I got more than all these scars

من چیزای بیشتری از این زخم ها دارم

I got flaws and broken hearts

من ایرادات و قلب شکسته ای دارم

I don’t like this stranger staring at me

دوس ندارم این غریبه بهم زل بزنه

Yeah

آره

All my insecurities

تمام تزلزلات من

Wishing for something different

آرزوی چیزای دیگه رو دارن

All the things you do to me

تمام کارایی ک تو باید بکنی اینه که

Tell me the truth

حقیقت رو بهم بگی

Are we beautiful? All of us

آیا ما زیباییم؟ هممون

‘Cause we got something natural

بخاطر اینکه ما چیزی داریم که طبیعی هست

It’s a part of us

این بخشی از ماس

Darling when they put you down like that

عزیزم وقتی اون افکار اینجوری ناامیدت میکنن

Yeah, you can reply right back

آره تو میتونی سریع بهشون ریپلای بزنی که

You are beautiful

تو زیبایی

I know, I know, you are

میدونم، میدونم که هستی

I know, I know, you are

میدونم، میدونم که هستی

We are beautiful, all of us

ما زیباییم, هممون

‘Cause we got something natural

بخاطر اینکه ما چیزی داریم که طبیعی هست

It’s a part of us

این بخشی از ماس

Darling when they put you down like that

عزیزم وقتی اون افکار اینجوری ناامیدت میکنن

Yeah, you can reply right back

آره تو میتونی سریع بهشون ریپلای بزنی که

We are beautiful

تو زیبایی

I know, I know, we are

میدونم، میدونم که ما زیباییم

We are beautiful, all of us

ما زیباییم، هممون

‘Cause we got something natural

بخاطر اینکه ما چیزی داریم که طبیعی هست

Its a part of us

این بخشی از ماس

Darling when they put you down like that

عزیزم وقتی اون افکار اینجوری ناامیدت میکنن

Yeah, you can reply right back

آره تو میتونی سریع بهشون ریپلای بزنی که

We are beautiful

ما زیباییم

I know, I know, we are

میدونم، میدونم که ما زیباییم

We are

ما زیباییم

I know I know we are

میدونم که ما زیباییم

We are beautiful, all of us

ما زیباییم، هممون

‘Cause we got something natural

بخاطر اینکه ما چیزی داریم که طبیعی هست

It’s a part of us

این بخشی از ماس

Darling when they put you down like that

عزیزم وقتی اون افکار اینجوری ناامیدت میکنن

Yeah, you can reply right back

آره تو میتونی سریع بهشون ریپلای بزنی که

We are beautiful

تو زیبایی

I know, I know, we are

میدونم، میدونم که ما زیباییم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید