مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ YOU & I از Anne Marie و Khalid با متن و ترجمه

بازدید 1273

These days you’ve been so quiet
این روزا خیلی ساکت شدی

But you pretend that you’re alright
اما وانمود میکنی که حالت خوبه

You don’t have to say you’re sorry
لازم نیست بابت این موضوع معذرت خواهی کنی

I can see it in your eyes
میتونم احساس شرمندگی رو در چشم‌هات ببینم

Put your PJ’s on, switch off your phone
پیژامت رو بپوش، گوشیت رو خاموش کن

And we’ll watch ten movies in a row
و با هم ده تا فیلم پشت سر هم نگاه میکنیم

The dark days are better when we’re together
روزهای تاریک قابل تحمل ترن وقتی ما با همیم

I hope you know you’re not alone
امیدوارم بدونی که تنها نیستی

So why don’t we stay here?
پس حالا چرا اینجا نمیمونیم؟

Hold on to each other
در آغوش همدیگه

Underneath these covers
زیر این ملافه ها

Together, you and I
با همدیگه، تو و من

Yeah, why don’t we lay herе?
آره، چرا اینجا دراز نمی‌کشیم؟

Not get up ’till Monday
تا روز دوشنبه از جامون بلند نشیم

We can be strong onе day, but not tonight
یه روزی میتونیم قوی باشیم، اما نه امشب

I can see those dark clouds over the both of us
میتونم ابرهای سیاه رو بالا سرمون ببینم

But I know how to make you smile
اما میدونم چجوری لبخند رو لبات بیارم

So why don’t we stay here?
پس حالا چرا اینجا نمیمونیم؟

Hold on to each other
در آغوش همدیگه

Underneath these covers
زیر این ملافه ها

Together, you and I
با همدیگه، تو و من

Together you and I
با همدیگه، تو و من

Da-da-da, da-da-da-da
دا داا دا دا دا دا

Da-da-da, da-da-da-da
دا داا دا دا دا دا

Da-da-da, da-da-da-da-da
دا داا دا دا دا دا

And for a moment
و برای یک لحظه

I see my life flash before me
زندگیم از جلوی چشمام رد میشه

Just another side of story we never write
فقط یک روی دیگه از داستان که ما هیچوقت ننوشتیم

But we’re not broken (Not broken)
اما ما رابطمون خراب نشده

We may be a little weary
ممکنه یکم خسته باشیم

I beg to have you near me for tonight
من التماس میکنم تا امشب نزدیکم باشی

Let’s put our PJ’s on, switch off our phones
بیا پیژامه هامونو بپوشیم ، گوشیامونو خاموش کنیم

And we’ll watch ten movies in a row
و با هم ده تا فیلم پشت سر هم نگاه میکنیم

The dark days are better when we’re together
روزهای تاریک قابل تحمل ترن وقتی ما با همیم

I hope you know you’re not alone
امیدوارم بدونی که تنها نیستی

So why don’t we stay here?
پس حالا چرا اینجا نمیمونیم؟

Hold on to each other
در آغوش همدیگه

Underneath these covers
زیر این ملافه ها

Together, you and I
با همدیگه، تو و من

Yeah, why don’t we lay herе?
آره، چرا اینجا دراز نمیکشیم

Not get up ’till Monday
تا روز دوشنبه از جامون بلند نشیم

We can be strong onе day, but not tonight
یه روزی میتونیم قوی باشیم، اما ن امشب

I can see those dark clouds over the both of us
میتونم ابرهای سیاه رو بالا سرمون ببینم

But I know how to make you smile
اما میدونم چجوری لبخند رو لبات بیارم

So why dont we stay here?
پس حالا چرا اینجا نمیمونیم؟

Hold on to each other
در آغوش همدیگه

Underneath these covers
زیر این ملافه ها

Together, you and I
با همدیگه، تو و من

Together you and I
با همدیگه، تو و من

Da-da-da, da-da-da-da
Da-da-da, da-da-da-da
Da-da-da, da-da-da-da-da
دا دا دا دا دا دا دا

Together you and I
با همدیگه، تو و من

Da-da-da, da-da-da-da (Ah)
Da-da-da, da-da-da-da (Ah)
Da-da-da, da-da-da-da-da (Ah)
دا دا دا دا دا دا دا

So why dont we stay here?
پس حالا چرا اینجا نمیمونیم؟

Hold on to each other
در آغوش همدیگه

Underneath these covers
زیر این ملافه ها

Together, you and I
با همدیگه، تو و من

Yeah, why don’t we lay herе?
آره، چرا اینجا دراز نمیکشیم؟

Not get up ’till Monday
تا روز دوشنبه از جامون بلند نشیم

We can be strong onе day, but not tonight
ی روزی میتونیم قوی باشیم، اما نه امشب

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید