مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ New Normal از Khalid با متن و ترجمه

بازدید 1342

You found your way but it’s never enough

تو راهتو پیدا کردی اما این کافی نیست

And though it’s been tough for you Losing touch

و با اینکه قطع ارتباط با من برات خیلی سخت بوده

But ah, summer has its end sometimes

اما، بعضی وقتها تابستان پایان خودشو داره

And although I can’t promise you much

و اگرچه من نمیتونم قولی بهت بدم

You’ll be fine, you’ll be fine

اما حالت بهتر میشه، حالت بهتر میشه

Saw you make your bed up

دیدم ک داری تختتو آماده میکنی

Somewhere in the darkness

ی جایی در تاریکی

Its hittin’ you the hardest

این تاثیر خیلی بدی روت داشته

Oh, no one predicted how far we came

اوه هیچکس پیش بینی نمیکرد ما ب اینجا برسیم

It’s not what you wanted

اونجوری ک تو میخواستی نشد

How fast the time goes? (How fast)

چقدر زمان زود میگذره؟

Living in the moment (Yeah)

زندگی کردن در لحظه

Takin’ you for granted

قدرتو ندونستم

It’s a new normal, it’s up to us to live in it

این یک زندگی عادی جدیده، این انتخاب ماست که توش زندگی کنیم

And not to understand it

و ن اینکه درکش کنیم

You found your way but it’s never enough

تو راهتو پیدا کردی اما این کافی نیست

And though it’s been tough for you Losing touch

و با اینکه قطع ارتباط با من برات خیلی سخت بوده

But ah, summer has its end sometimes (Yeah)

اما، بعضی وقتها تابستان پایان خودشو داره

And although I can’t promise you much

و اگرچه من نمیتونم قولی بهت بدم

You’ll be fine, you’ll be fine

اما حالت بهتر میشه، حالت بهتر میشه

You don’t pick your pages

تو صفحه ها رو انتخاب نمیکنی

It’s how the story goes

این بستگی ب شکلی داره که داستان پیش میره

In this life, its what you makin

در این زندگی، کارایی ک تو میکنی

It’s out of your control

از کنترلت خارجه

It’s almost like you’re screamin’

این بیشتر شبیه ب اینه که تو داری فریاد میزنی

But no one hears your voice

اما هیچکس صداتو نمیشنوه

‘Cause everything is changin’ (Oh)

چون همه چیز داره تغییر میکنه

 (You found your way and it’s never enough)

تو راهتو پیدا کردی اما این کافی نیست

‘Cause everything is changin’ (Changin’)

چون همه چیز داره تغییر میکنه

And I can’t stop a thing

و من نمیتونم مانع چیزی بشم

(You found your way and it’s never enough)

تو راهتو پیدا کردی اما این کافی نیست

‘Cause everything is changin’, yeah

چون همه چیز داره تغییر میکنه، آره

It’s just a season, it’s just a season

Its just a season, just a

این فقط یک فصل از داستانه

(Go back to the start)

برگرد ب شروع

It’s just a season (Just a), it’s just a season

It’s just a season, just a

این فقط یک فصل از داستانه

Found your way but it’s never enough

تو راهتو پیدا کردی اما این کافی نیست

And though its been tough for you Losing touch

و با اینکه قطع ارتباط با من برات خیلی سخت بوده

oh ah, summer has its end sometimes, sometimes

اوه، بعضی وقتها تابستان پایان خودشو داره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید