مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Last Call از Khalid با متن و ترجمه

بازدید 1341

Search for what’ll set you free

دنبال چیزی بگرد که بهت حس رهایی بده

It’s not 2017 anymore

الان دیگه سال ۲٠۱۷ نیست

So you trust in a guy like me

پس به پسری مثل من اعتماد کن

To give you everything in store

تا در یک فروشگاه بهت همه چیز بده

We’ll be ridin’ ’round drop-top when it gets hot

ما دور دور خواهم کرد

Doin’ donuts in an empty lot like “Woah”

و در یک محوطه خالی دور درجا میزنیم

I’ll give you the finer things

من بهت چیزهای عالی تری میدم

Suddenly there’s nothing worth comparin’ to your soul

هیچ چیزی وجود نداره که با روح تو قابل مقایسه باشه

Where do we go? Where do we stand?

کجا میریم؟ در چه جایگاهی می ایستیم؟

In between a quick romance, somethin’ that’ll last long

در یک عشق کوتاه مدت یا چیزی که تا ابد ادامه داشته باشه

Where do we go? Will you take my hand?

کجا میریم؟ آیا دست منو میگیری؟

Meet me for a final dance, somethin’ like a last call

منو برای آخرین رقص ملاقات کن، چیزی مثل یک درخواست نهایی

If this is worth it, I’m guessin’ that we’ll both find out in the end

 فکر کنم آخرش متوجه میشیم ارزششو داشت یا نه

You show me purpose and give me presence that I’ve never met

تو بهم هدف نشون میدی و حضوری که تا حالا نظیرشو ندیدم

In this world full of hatred, somehow I feel your innocence

اگه این دنیا پر از هیتر باشه، یه جورایی من فکر میکنم تو خیلی معصومی

I’ll be patient, impatient, and I’ll be patient, impatient

من مشتاقانه صبر میکنم، من مشتاقانه صبر میکنم

We’ll be ridin’ ’round drop-top when it gets hot

ما دور دور خواهم کرد

Doin’ donuts in an empty lot like “Woah”

و در یک محوطه خالی دور درجا میزنیم

I’ll give you the finer things

من بهت چیزهای عالی تری میدم

Suddenly theres nothing worth comparin’ to your soul

هیچ چیزی وجود نداره که با روح تو قابل مقایسه باشه

Tell me where do we go

بهم بگو کجا میریم

Where do we go? Where do we stand?

کجا میریم؟ در چه جایگاهی می ایستیم؟

In between a quick romance, somethin’ that’ll last long (‘Cause it don’t last long, no)

در یک عشق کوتاه مدت یا چیزی که تا ابد ادامه داشته باشه

Where do we go? Will you take my hand?

کجا میریم؟ آیا دست منو میگیری؟

Meet me for a final dance, somethin like a last call

منو برای آخرین رقص ملاقات کن، چیزی مثل یک درخواست نهایی

Where do we start? Where do we start?

Where do we start? Where do we start?

Where do we start? Where do we start?

کجا میریم؟ در چه جایگاهی می ایستیم؟

Tell me where do we go

بهم بگو کجا میریم

Where do we go? Where do we stand?

کجا میریم؟ در چه جایگاهی می ایستیم؟

In between a quick romance, somethin’ that’ll last long

در یک عشق کوتاه مدت یا چیزی که تا ابد ادامه داشته باشه

Where do we go? Will you take my hand?

کجا میریم؟ آیا دست منو میگیری؟

Meet me for a final dance, somethin’ like a last call

منو برای آخرین رقص ملاقات کن، چیزی مثل یک درخواست نهایی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.