مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Don’t Play از Anne Marie با همراهی KSI و Digital Farm Animals با متن و ترجمه

Don’t play games

بازی نکن

Don’t play games with my heart, ooh-wee

با قلب من بازی نکن

Now the feels hit me differently

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش

When they hittin’ this deep, don’t play

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن

Don’t play, yeah, yeah

بازی نکن، آره، آره

Don’t play games

بازی نکن

Don’t play games with my heart, ooh-wee

با قلب من بازی نکن

Now the feels hit me differently

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش

When they hittin’ this deep, don’t play

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن

Don’t play, yeah, yeah

بازی نکن، آره، آره

All that time on your own with me

اون همه مدت تو و من

We had fun on the 360

ما سر بازیه ایکس باکس 360 کلی با هم حال کردیم

I helped you get a UAV

من کمکت کردم یه پهباد بگیری

Still could never get you that AC

من هنوز هم نمیتونم اون Ac رو بهت بدم

Sneakin’ in school just to get by you

من دنبالت میام مدرسه تا با تو باشم

I’m obsessed with the scent on you

من معتاد بوی تو هستم

Coco Chanel on your neck with your body in check

عطر کوکو شنل روی گردنت و با بدن رو فرمت

Lovin’ all the timе with you

من هر لحظه با تو رو دوست دارم

But now you’ve just gone missin’

اما حالا تو رفتی و پیدات نیست

And you’re airin’ all my wishеs

و تو تمام آرزوهای منو نادیده میگیری

You’re online, but still won’t listen

تو آنلاینی، اما هنوز هم نمیخوای گوش کنی

All my time is you dismissin’

تمام وقت من که تو ردش کردی

This is in no way a two-way street

این به هیچ وجه یه رابطه دوطرفه نیست

I’m playin’ sad and it’s on repeat

من غمگینم و روزهام همینطور داره تکرار میشه

Got me here hopin’ you see my Snap

کاری کردی اینجا امیدوار باشم که ای کاش پیامای اسنپمو ببینی

‘Cause I’m not ready for us to wrap, no, woah

چون من آماده نیستم که پروندمون بسته شه، نه

Don’t play games

بازی نکن

Don’t play games with my heart, ooh-wee

با قلب من بازی نکن

Now the feels hit me differently

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش

When they hittin’ this deep, don’t play

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن

Don’t play, yeah, yeah

بازی نکن، آره، آره

Don’t play games (Don’t play games)

بازی نکن (بازی نکن)

Don’t play games with my heart, ooh-wee (With my heart)

با قلب من بازی نکن (با قلب من)

Now the feels hit me differently (Differently, differently)

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش (متفاوته، متفاوته)

When they hittin’ this deep, don’t play (Don’t play)

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن (بازی نکن)

Don’t play, yeah, yeah

بازی نکن، آره، آره

All the things you doin’

تمام کارایی که میکنی

Yeah, I think I’ve seen it all before

آره، فکر کنم قبلا مشابه اونارو دیدم

Seen it, seen it all before, ah

من دیدم، مشابه اونارو قبلا دیدم

Everything you’re sayin’

تمام چیزایی که میگی رو

Yeah, I think I’ve heard it all before

آره فکر کنم قبلا همشون رو شنیدم

Yeah, heard it all before

آره همشون رو شنیدم

If you don’t give me your time

اگه تو زمانتو (وقتت رو) بهم ندی

Then I ain’t givin’ you mine, huh

پس منم برات وقت نمیذارم

If you’re gonna lie

اگه بخوای دروغ بگی

Then I’ma say goodbye

پس منم میگم خوش اومدی

Every game you’re playin’

تمام بازی هایی که راه میندازی

Yeah, boy, I’ve played them all before

اره، پسر، من قبلا بازیشون کردم

And I win them all

و همشونو برنده شدم

‘Cause now youve just gone missin’

چون حالا تو رفتی و پیدات نیست

And you’re airin all my wishes

و تو تمام آرزوهای منو نادیده میگیری

You’re online, but still won’t listen

تو آنلاینی، اما هنوز هم نمیخوای گوش کنی

All my time is you dismissin’

تمام وقت من که تو ردش کردی

This is in no way a two-way street

این به هیچ وجه یه رابطه دوطرفه نیست

I’m playin’ sad and it’s on repeat

من غمگینم و روزهام همینطور داره تکرار میشه

Got me here hopin’ you see my Snap

کاری کردی اینجا امیدوار باشم که ای کاش پیامای اسنپمو ببینی

‘Cause I’m not ready for us to wrap, no, woah

چون من آماده نیستم که پروندمون بسته شه، نه

Don’t play games

بازی نکن

Don’t play games with my heart, ooh-wee

با قلب من بازی نکن

Now the feels hit me differently

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش

When they hittin’ this deep, don’t play

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن

Don’t play, yeah, yeah (Oh, yeah, yeah)

بازی نکن، آره، آره (اوه، آره، آره)

Don’t play games (Don’t play games)

بازی نکن (بازی نکن)

Don’t play games with my heart, ooh-wee

با قلب من بازی نکن

Now the feels hit me differently (Differently)

حالا که احساساتم یه شکل دیگه هستش (متفاوته)

When they hittin this deep, don’t play (Yeah, yeah)

وقتی احساساتم انقد عمیقه، بازی نکن (آره، آره)

Don’t play, yeah, yeah

بازی نکن، آره، آره

Play, yeah

بازی، آره

Yeah, yeah

آره، آره

Play, yeah

بازی، آره

Play, yeah, yeah

بازی، آره، آره

Play, yeah

بازی، آره

Yeah, yeah

آره، آره

Play, yeah

بازی، آره

Play, yeah, yeah

بازی، آره، آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید