مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Perfect to Me از Anne Marie با متن و ترجمه

بازدید 1084

Don’t feel like putting makeup on my cheeks

حس نمیکنم نیازی به آرایش کردن داشته باشم

Do what I wanna

هر کاری بخوام میکنم

Love every single part of my body

همه اعضای بدنم رو دوست دارم

Top to the bottom

از بالا تا پایین

I’m not a supermodel from a magazine (Nah)

من سوپر مدل هیچ مجله ای نیستم

I’m okay with not being perfect

من با بی نقص نبودن راحتم

‘Cause that’s perfect to me

‘Cause that’s perfect to me

‘Cause that’s perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

No matter where I go, everybody stares at me

مهم نیست کجا دارم میرم در هر صورت همه بهم خیره میشن

Not into fancy clothes, I’m rocking baggy jeans

لباس تجملی نمیپوشم، جین های گشاد میپوشم

Getting too close for comfort, but comfort is what I need

احساس نگرانی میکنم اما آسودگی چیزی که بهش نیاز دارم

So I eat my body weight in chocolate and ice cream

پس به اندازه وزن بدنم شکلات و بستنی میخورم

Maybe I bite my nails and don’t think before I speak

ممکنه ناخن هام رو بخورم و قبل از حرف زدن فکر نکنم

Don’t fit in any crowd, don’t ever get much sleep

به هیچ جمعهی نمیخورم و زیاد هم نمیخوابم

I wish my legs were bigger, bigger than New York City

ای کاش پاهام بزرگتر بود، بزرگتر از شهر نیویورک بود

And I’ll love who I want to love, ’cause this love is gender-free

و میخوام عاشق  هر کسی  که بخوام بشم چون عشق آزاده

Don’t feel like putting makeup on my cheeks

حس نمیکنم نیازی به آرایش کردن داشته باشم

Do what I wanna

هر کاری بخوام میکنم

Love every single part of my body

همه اعضای بدنم رو دوست دارم

Top to the bottom

از بالا تا پایین

I’m not a supermodel from a magazine (Nah)

من سوپر مدل هیچ مجله ای نیستم

I’m okay with not being perfect

من با بی نقص نبودن راحتم

‘Cause that’s perfect to me

‘Cause that’s perfect to me

‘Cause that’s perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

Sometimes I wake up late and don’t even brush my teeth (Ugh)

بعضی وقتها دیر از خواب بیدار میشم و حتی دندون هام رو هم مسواک نمیکنم(اه)

Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese

فقط میخوام صورتم رو با ته مونده مک و پنیر پر کنم

You know I get depressed, are you impressed with my honesty?

میدونی من دپرس هم میشم، آیا به خاطر صداقتم تحت تاثیر قرار گرفتی؟

So I wear what I wanna ’cause I’m cool with what’s underneath (Mmm)

من هر چی بخوام میپوشم چون من با اون چیزی که اون زیر دارم اوکیم

I wanna kiss someone that I’ll never see again

میخوام کسی رو  که دیگه هیچوقت نمیخوام ببینم رو ببوسم

I wanna go somewhere and go there with all my friends

میخوام یه جایی برم و با  دوستام میرم اونجا

I wanna take my family to go and see Eminem

میخوام خانوادم رو ببرم پیش امینم

‘Cause my sister’s been in love with him since like we were 10

چون از وقتی ده سالمون بود خواهرم عاشقش بود

Don’t feel like putting makeup on my cheeks

حس نمیکنم نیازی به آرایش کردن داشته باشم

Do what I wanna

هر کاری بخوام میکنم

Love every single part of my body

همه اعضای بدنم رو دوست دارم

Top to the bottom

از بالا تا پایین

I’m not a supermodel from a magazine (Nah)

من سوپر مدل هیچ مجله ای نیستم

I’m okay with not being perfect

من با بی نقص نبودن راحتم

‘Cause thats perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

Na-na-na, na-na-na, na-na-na (Woo)

‘Cause thats perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

Na-na-na, na-na-na, na-na-na (Woo)

‘Cause that’s perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

Na-na-na, na-na-na, na-na-na (Woo, ooh)

That’s perfect to me (Haha, yeah)

این چیزیه که برام بی نقصه، آره

‘Cause that’s perfect to me

چون این چیزیه که برام بی نقصه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.