مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ can’t let you go از Ali Gatie با متن و ترجمه

I can’t let you go

من نمیتونم بذارم بری

Trust me, I’ve tried and I swear I’m still trying to know

باور کن، من سعی کردم و قسم می‌خورم که هنوز دارم سعی می‌کنم که بفهمم

How to move on

چجوری میشه ادامه بدیم

If somebody told me, I still wouldn’t know where to go

اگه کسی به من می گفت، من هنوز نمی دونم کجا باید برم

I’d follow the stars

من از طریق دستاره دنبالتم

Wish I could see them, the sky feels so dark when you’re gone

ای کاش می‌تونستم اونا رو ببینم، وقتی که تو رفته بودی هوا خیلی تاریک شده بود

I’d follow my heart

من از ته قلبم دنبالتم

But you took it with you the day you walked out of that door

اما روزی که از اون در بیرون رفتی، اون (قلبم) رو با خودت بردی

No, I can’t pretend

نه، من نمیتونم تظاهر کنم

That you and I had never met, no, no, no

که من و تو هرگز با هم آشنا نشدیم، نه، نه، نه

If moving on means I should forget

اگه به این نتیجه رسیدم که من باید فراموش کنم

Then even if I could, I wouldn’t

پس حتی اگه میتونستم، اینکارو نمی‌کردم

No matter what the price is, I would pay

مهم نیست که بهاش چقد باشه، من اونو می پردازم

Don’t matter if I should or shouldn’t

فرقی نمی کنه که باید یا نباید

I woulda never gave up anyway

به هر حال من هیچ وقت تسلیم نمی‌شدم

Long nights of crying

شب‌های طولانی رو در حال گریه کردن بودم

I felt like I was dying every night

احساس می‌کردم هر شب دارم می‌میرم

Rather keep on fighting

به جای اینکه به مبارزه ادامه بدم

At least then I’ve got a reason to fight

حداقل پس از اون من دلیلی برای جنگیدن (مبارزه) پیدا کردم

You gave me hope

تو بهم امید دادی

Something to hold on and look forward for

به چیزی برای نگه داشتن و به جلو نگاه کردن

And after it all

و بعد از همه اینها

You left me with scars and said that you were never involved

تو منو با زخم هایی که به من زدی ترک کردی و گفتی که تو هیچ وقت درگیر این کار نبودی

You knew I was weak

تو میدونستی که من ضعیف بودم

You sold me a dream and knew I would believe in your lies

تو به من یه رویا فروختی و می دونستی که من به دروغ‌های تو اعتقاد دارم

What’s wrong with me?

من چم شده؟ (مشکل من چیه؟)

I knew you were lying, but I had no courage to leave

من می‌دونستم که دروغ گفتی، اما جرئت رفتن نداشتم

And I can’t pretend

و من نمیتونم تظاهر کنم

That you and I had never met, no, no, no

که من و تو هرگز با هم آشنا نشدیم، نه، نه، نه

If moving on means I should forget

اگه به این نتیجه رسیدم که من باید فراموش کنم

Then even if I could, I wouldn’t

پس حتی اگه میتونستم، اینکارو نمی‌کردم

No matter what the price is, I would pay

مهم نیست که بهاش چقد باشه، من اونو می پردازم

Don’t matter if I should or shouldn’t

فرقی نمی کنه که باید یا نباید

It wouldn’t even matter anyway

به هر حال اهمیتی نداشت

Then even if I could, I wouldn’t

پس حتی اگه میتونستم، اینکارو نمی‌کردم

No matter what the price is, I would pay

مهم نیست که بهاش چقد باشه، من اونو می پردازم

Don’t matter if I should or shouldn’t

فرقی نمی کنه که باید یا نباید

I woulda never gave up anyway

به هر حال من هیچ وقت تسلیم نمی‌شدم

Long nights of crying

شب‌های طولانی رو در حال گریه کردن بودم

I felt like I was dying every night

احساس می‌کردم هر شب دارم می‌میرم

Rather keep on fighting

به جای اینکه به مبارزه ادامه بدم

At least then Ive got a reason to fight

حداقل پس از اون من دلیلی برای جنگیدن (مبارزه) پیدا کردم

Khaliki matrouhi

بمون، نرو

Ya galbi, ya rouhi

قلب من، زندگی من

habibi majrouhi

عزیزم مجروحم

Khalini ma2k

بذار پیش تو بمونم

(Khaliki matrouhi)

بمون، نرو

(Ya omri, ya rouhi)

زندگی من، روح من

(habibi majrouhi)

عزیزم مجروحم

(I can’t let you go)

من نمیتونم بذارم بری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید