مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ It’s you از Ali Gatie با متن و ترجمه

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

If I’m ever gonna fall in love, I know it’s gon’ be you

اگه من همیشه عاشق بشم ، می دونم که تو هستی (یعنی عاشق تو میشم)

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

Met a lot of people, but nobody feels like you

با افراد زیادی آشنا شدم ، اما احساس هیچکدوم مثل تو نبود

So please don’t break my heart, don’t tear me apart

پس لطفا قلب منو نشکن ، از من جدا نشو

I know how it starts, trust me, I’ve been broken before

می دونم چطور شروع میشه ، به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

Don’t break me again, I am delicate

دوباره قلب منو نشکن ، من ظریف هستم

Please don’t break my heart

لطفا قلب منو نشکن

Trust me, I’ve been broken before

به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

I’ve been broken, yeah, I know how it feels

من شکستم ، آره ، میدونم چه حسی داره

To be open and then find out your love isn’t real

باز بودن و سپس فهمیدن عشق شما واقعی نیست

I’m still hurting, yeah, I’m hurting inside

من هنوز صدمه دیدم ، آره ، من از درونم صدمه دیدم

I’m so scared to fall in love, but if it’s you, then I’ll try

من خیلی میترسم که عاشق بشم ، اما اگر این تو باشی ، تلاشمو می کنم

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

If I’m ever gonna fall in love, I know it’s gon’ be you

اگه من همیشه عاشق بشم ، می دونم که تو هستی (یعنی عاشق تو میشم)

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

Met a lot of people, but nobody feels like you

با افراد زیادی آشنا شدم ، اما احساس هیچکدوم مثل تو نبود

So please don’t break my heart, don’t tear me apart

پس لطفا قلب منو نشکن ، از من جدا نشو

I know how it starts, trust me, I’ve been broken before

می دونم چطور شروع میشه ، به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

Don’t break me again, I am delicate

دوباره قلب منو نشکن ، من ظریف هستم

Please don’t break my heart

لطفا قلب منو نشکن

Trust me, I’ve been broken before

به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

I know I’m not the best at choosing lovers (Oh)

میدونم که در انتخاب عشق هام بهترین نیستم (اوه)

We both know my past speaks for itself (For itself)

ما هر دو می دونیم گذشته من برای خودش صحبت می کنه (برای خودش)

If you dont think that we’re right for each other (Baby, no)

اگر فکر نمی کنید که ما برای هم دیگه نیستیم (عزیزم ، نه)

Then please don’t let history repeat itself

پس لطفاً اجازه نده که تاریخ خودشو تکرار کنه

‘Cause I want you, yeah, I want you, yeah

چون من تو رو می خوام ، آره ، من تو رو می خوام ، آره

There’s nothing else I want

من چیز دیگه ای نمی خوام

‘Cause I want you, yeah, I want you, yeah

چون من تو رو می خوام ، آره ، من تو رو می خوام ، آره

And you’re the only thing I want

و تو تنها چیزی هستی که می خوام

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

If I’m ever gonna fall in love, I know it’s gon’ be you

اگه من همیشه عاشق بشم ، می دونم که تو هستی (یعنی عاشق تو میشم)

It’s you, it’s always you

این تویی ، همیشه تو هستی

Met a lot of people, but nobody feels like you

با افراد زیادی آشنا شدم ، اما احساس هیچکدوم مثل تو نبود

So please don’t break my heart, don’t tear me apart

پس لطفا قلب منو نشکن ، از من جدا نشو

I know how it starts, trust me, Ive been broken before

می دونم چطور شروع میشه ، به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

Don’t break me again, I am delicate

دوباره قلب منو نشکن ، من ظریف هستم

Please don’t break my heart

لطفا قلب منو نشکن

Trust me, I’ve been broken before

به من اعتماد کن ، من قبلا شکستم (قلبش قبلا شکسته)

‘Cause I want you, baby, I want you

چون من تو رو می خوام ، عزیزم ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, Baby, I want you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, Baby, I want you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, you, you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، تو ، تو

‘Cause I want you, baby, I want you

چون من تو رو می خوام ، عزیزم ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, Baby, I want you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, Baby, I want you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، من تو رو می خوام

Baby, I want you, you, you

عزیزم ، من تو رو می خوام ، تو ، تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید