مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Say to You از Ali Gatie با متن و ترجمه

I don’t know what to feel anymore, what do I have to do?

دیگه نمیدونم چه احساسی داشته باشم، چه باید بکنم؟

I hate and love the rain, but that’s just how I feel ’bout you

من از این باران هم متنفرم و هم دوستش دارم، اما این همون احساسیه که نسبت به تو دارم

Some days you make me feel so happy, some days I feel blue

بعضی روزها احساسی خوشحالی میکنم، بعضی وقت ها هم احساس سردی میکنم

You still remind me of the rain, that’s why I fall for you

تو هنوز منو یاد بارون میندازی، واسه همینه که من به خاطر تو می افتم

Don’t know what to say to you, yeah, yeah

نمیدونم چی بهت بگم، آره، آره

Everything’s okay to you, yeah, yeah

همه چیز برای تو خوبه ، آره، آره

Lately, you’ve been switching up, yeah, yeah

اخیرا، تو عوض شدی، آره، آره

I can’t even trust your love, yeah, yeah

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

Don’t know what to say to you, yeah, yeah

نمیدونم چی بهت بگم، آره، آره.

Everything’s okay to you, yeah, yeah

همه چیز برای تو خوبه ، آره، آره

Lately, you’ve been switching up, yeah, yeah

اخیرا، تو عوض شدی، آره، آره

I can’t even trust your love, yeah, yeah

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

How you gon’ love someone else? (Oh-oh-oh)

تو چطور کس دیگه ای رو دوست داری؟ اوه-اوه-اوه

How’d you leave me by myself? (Oh-oh-oh)

تو چطور من رو با خودم تنها گذاشتی؟ اوه-اوه-اوه

How’d you leave me all alone? (Leave me all alone)

تو چطور من رو با همه تنها گذاشتی؟ ولم کن

Yeah, you used to be my home (You used to be my home)

آره، تو قبلا تو خونه من بودید (منظور از خونه قلبش هست) قبلا تو خونه من بودید

I can’t even lie (Lie), want you by my side (Side)

من حتی نمی‌توانم دروغ بگم، تو رو در کنار خودم می‌خوام

Yeah, you left me empty and it’s something I can’t hide (Oh-oh-oh)

آره، تو من رو تنها گذاشتی و این چیزیه که نمیتونم پنهانش کنم، اوه-اوه-اوه

Everybody knows (Knows), they say that it shows (Shows)

همه می دونند (می دونند)، اونا میگن که این نشان میدهد

They know that I miss you, so I wonder how you don’t (Oh-oh-oh)

اونا می دونن که دلم برات تنگ شده، پس تعجب می‌کنم که تو چطوری، اوه-اوه-اوه

I don’t know what to feel anymore, what do I have to do?

دیگه نمیدونم چه احساسی داشته باشم، چه باید بکنم؟

I hate and love the rain, but that’s just how I feel ’bout you

من از این باران هم متنفرم و هم دوستش دارم، اما این همون احساسیه که نسبت به تو دارم

Some days you make me feel so happy, some days I feel blue

بعضی روزها احساسی خوشحالی میکنم، بعضی وقت ها هم احساس سردی میکنم

You still remind me of the rain, that’s why I fall for you

تو هنوز منو یاد بارون میندازی، واسه همینه که من به خاطر تو می افتم

Don’t know what to say to you, yeah, yeah

نمیدونم چی بهت بگم، آره، آره

Everything’s okay to you, yeah, yeah

همه چیز برای تو خوبه ، آره، آره

Lately, you’ve been switching up, yeah, yeah

اخیرا، تو عوض شدی، آره، آره

I can’t even trust your love, yeah, yeah

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

Don’t know what to say to you, yeah, yeah

نمیدونم چی بهت بگم، آره، آره

Everything’s okay to you, yeah, yeah

همه چیز برای تو خوبه ، آره، آره

Lately, you’ve been switching up, yeah, yeah

اخیرا، تو عوض شدی، آره، آره

I can’t even trust your love, yeah, yeah

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

Trust me, what you told me and what you show me

باور کن، چیزی که بهم گفتی و چیزی رو که بهم نشون دادی

Thought that we was homies and that you know me

فکر می‌کردم که ما با هم دوستیم و تو منو می‌شناسی

Didn’t think youd play me, I thought you’d save me

فکر نمی‌کردم که با من بازی کنی، فکر می کردم که تو منو نجات میدی

Yeah, you drove me crazy, you’re still my baby

آره، تو منو دیوونه کردی. تو هنوز عشق منی

After what we’ve been through and all the problems (Problems)

بعد از اون چه که ما با تمام مشکلات انجام دادیم

I thought you would help me and we could solve ’em (Solve ’em)

فکر کردم بهم کمک می‌کنی و ما میتونیم حلش کنیم

Didn’t think you’d play me, I thought you’d save me

فکر نمی‌کردم که با من بازی کنی، فکر می کردم که تو منو نجات میدی

Yeah, you’re still my baby, you drove me crazy (Crazy)

آره، تو هنوز عزیزمی، تو منو دیوونه کردی

Don’t know what to say to you

نمیدونم که چی بگم

Everything’s okay to you

همه چیز برای تو خوبه

Lately, you’ve been switching up

اخیرا، تو عوض شدی

I cant even trust your love, yeah, yeah

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

Don’t know what to say to you, yeah, yeah (Say to you)

نمیدونم چی بهت بگم، آره، آره

Everything’s okay to you, yeah, yeah (Okay to you)

همه چیز برای تو خوبه ، آره، آره

Lately, you’ve been switching up, yeah, yeah (Switching up)

اخیرا، تو عوض شدی، آره، آره

I can’t even trust your love, yeah, yeah (Trust your love)

من حتی نمیتونم به عشقت اعتماد کنم، آره، آره

(I can’t trust your love)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(I can’t trust your love)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(I can’t trust your love, no)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(I can’t trust your love)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(I can’t trust your love)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(I can’t trust your love)

من نمی‌تونم به عشق تو اعتماد کنم

(No, no, no)

نه، نه، نه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید