مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ What If I Told You That I Love You از Ali Gatie با متن و ترجمه

What if I told that I love you?

اگه بهت بگم دوست دارم چی میشه؟

Would you tell me that you love me back?

بهم میگی که توام منو دوس داری؟

What if I you told you that I miss you?

اگه بهت بگم دلم برات تنگ شده چی میشه؟

Would tell me that you miss me back?

بهم میگی که توام دلت برام تنگ شده؟

What if I told you that I need you?

اگه بهت بگم بهت نیاز دارم چی میشه؟

Would you tell me that you need me, yeah?

بهم میگی که توام بهم نیاز داری؟

If I tell you all my feelings

اگه من تمام احساسات خودمو بهت بگم

Would you believe me, yeah?

تو به من باور داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you, yeah?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you, yeah?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری؟

What if I told you that I need you?

اگه بهت بگم بهت نیاز دارم چی میشه؟

Would you tell me that you need me, too?

بهم میگی که توام بهم نیاز داری؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری؟

Aye, when you told me that you loved me

اِی،وقتی به من گفتی که منو دوس داری

Was I a fool to believe in you?

من تورو کامل باور کردم؟

When you told me I was special

وقتی تو به من گفتی من خاصم

Was I dumb for trusting you?

من از اعتماد کردن به تو لال شدم؟

When you told me that you want me

وقتی که به من گفتی منو میخوای

Did you really want me?

واقعا منو میخواستی؟

Or was this all a joke

یا همه اینا جوک بود؟

To you?

به تو؟

I don’t wanna say I miss you

نمیخوام بگم دلم برات تنگ شده

If l don’t know that you miss me back

من نمیدونم که دلت تنگ شده برام

I don’t wanna say the wrong thing

نمیخوام حرف اشتباه بزنم

If I do, theres no coming back

اگه اینطور باشه، هیچ برگشتی در کار نیست

What if I told you that I need you?

اگه بهت بگم بهت نیاز دارم چی میشه؟

Would you tell me that you need me, yeah?

بهم میگی که توام بهم نیاز داری؟

If I tell you all my feelings

اگه من تمام احساسات خودمو بهت بگم

Would you believe me, yeah?

تو به من باور داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you, yeah?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری؟

I wish told you that I loved you

آرزو میکنم که دلم برات تنگ بشه.

Now it’s too late, you have someone new

آلان خیلی دیره،تو ی نفر جدید داری

I hope he loves you like I do

امیدوارم اون دوست داشته باشه

Do you love the way hes treating you?

جوری که اون باهات رفتتار میکنه رو دوست داری؟

What if I told you that I loved you?

اگه بهت بگم که دوست دارم چی میشه؟

Would you tell me that you love me back?

بهم میگی که توام منو دوس داری؟

If I told you that I miss you?

اگه بهت بگم که دلم برات تنگ شده چی میشه؟

Would tell me that you miss me back?

بهم میگی که توام دلت برام تنگ شده؟

What if I told you that I need you?

اگه بهت بگم بهت نیاز دارم چی میشه؟

Would you tell me that you need me, yeah?

بهم میگی که توام بهم نیاز داری؟

If I tell you all my feelings

اگه من تمام احساسات خودمو بهت بگم

Would you believe me, yeah?

تو به من باور داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you, yeah?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری، آره؟

What if I told you that I la-la-la la-la-la-la-love you, yeah?

چی میشه اگه بهت بگم که لا لا لا لا لا لا لا منو دوس داری؟

What if I told you that I need you?

اگه بهت بگم بهت نیاز دارم چی میشه؟

Would you tell me that you need me, too?

بهم میگی که توام بهم نیاز داری؟

What if I told you that I love you?

اگه بهت بگم که دوست دارم چی میشه؟

What if I told you that I…

چی میشه اگه بگم که من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید