مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hit Me With Your Best Shot از ADONA با متن و ترجمه

بازدید 1855

You’re the real tough cookie with a long history
تو همون خوشگله زرنگ با ماجرا های زیاد هستی

Of breaking little hearts like the one in me
از شکستن قلبای کوچیک مثل قلب من

That’s okay, let’s see how you do it
مشکلی نیست ، بزار ببینیم چطوری انجامش میدی؟

Put up your dukes, let’s get down to it
مشتاتو سفت کن ، بیا انجامش بدیم

Hit me with your best shot
با بیشترین زورت منو بزن

Why dont you hit me with your best shot?
چرا منو با بیشترین زورت نمیزنی

(Hit me with your best shot)
با بیشترین زورت منو بزن

Hit me with your best shot
با بیشترین زورت منو بزن

Fire away (Fire away)
آماده پاسخ دادنم

Come on with it, come on, you don’t fight fair
بیا ببینیم ( چطور میجنگی) ، بیا ، تو عادلانه نمیجنگی

But that’s okay, see if I care
ولی مشکلی نداره ، ببین اگه برام مهمه !

Knock me down, its all in vain
منو بزن زمین ، همش بیهوده بود

I’ll get right back on my feet again
من دو باره رو پاهای خودم وایمیستم

Hit me with your best shot
با بیشترین زورت منو بزن

Why don’t you hit me with your best shot?
چرا منو با بیشترین زورت نمیزنی

(Hit me with your best shot)
با بیشترین زورت منو بزن

Hit me with your best shot
با بیشترین زورت منو بزن

Fire away (Fire away)
آماده پاسخ دادنم

(Hit me with your best shot)
با بیشترین زورت منو بزن

(Fire away)
آماده پاسخ دادنم

Ooh(Hit me with your best shot)
با بیشترین زورت منو بزن
Ooh

Hit me with your best shot
با بیشترین زورت منو بزن

Why dont you hit me with your best shot?
چرا منو با بیشترین زورت نمیزنی

(Hit me with your best shot)
با بیشترین زورت منو بزن

Hit me with your best shot (Ooh)
با بیشترین زورت منو بزن

Fire away (Ooh)
آماده پاسخ دادنم

Fire away
آماده پاسخ دادنم

Fire away
آماده پاسخ دادنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.