مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lush Life از Zara Larsson با متن و ترجمه

بازدید 3508

I live my day as if it was the last
من روزام رو طوری سپری می کنم که انگار آخرین روز زندگیمن

Live my day as if there was no past
طوری زندگی میکنم انگار که گذشته ای وجود نداشته

Doin′ it all night, all summer
تمام شب، تمام تابستون این کارو انجام میدم

Doin’ it the way I wanna
طوری که دلم میخواد زندگی میکنم

Yeah, I′ma dance my heart out ’til the dawn
آره من با قلبم تا طلوع خورشید میرقصم

But I won’t be done when mornin′ comes
اما وقتی صبح میشه من کارم تموم نمیشه

Doin′ it all night, all summer
تمام شب، تمام تابستون این کارو انجام میدم

Gonna spend it like no other
میخوام زندگیم رو جوری بگذرونم که هیچکس تا الان نگذرونده

It was a crush
این یه رابطه بود (کراش: زمانی که از یکی خوشت میاد)

But I couldn’t, couldn′t get enough
اما من نتونستم به اندازه کافی به دست بیارم

It was a rush
یه آشوبی بود

But I gave it up
اما من رهاش کردم

It was a crush
این یه رابطه بود

Now, I might’ve went and said too much
الان، ممکنه که من رفتم و یکم زیادی حرف زدم

But, that′s all it was
اما اون تمام چیزیه که بود

So, I gave it up
پس، من ولش کردم

I live my day as if it was the last
من روزام رو طوری سپری می کنم که انگار آخرین روز زندگیمن

Live my day as if there was no past
طوری زندگی میکنم انگار که گذشته ای وجود نداشته

Doin’ it all night, all summer
تمام شب و تمام تابستان همینطوری ام

Doin′ it the way I wanna
جوری که میخوام انجام میدم

Yeah, I’ma dance my heart out ’til the dawn
آره، تا طلوع خورشید با اشتیاق میرقصم

But I won′t be done when mornin′ comes
اما وقتی صبح میشه من کارم تموم نمیشه

Doin’ it all night, all summer
تمام شب و تمام تابستان همینطوری ام

Gonna spend it like no other
میخوام زندگیم رو جوری بگذرونم که هیچکس تا الان نگذرونده

It was a crush
این یه رابطه بود (کراش: زمانی که از یکی خوشت میاد)

I kept sayin′ I’ma stay in touch
من مدام میگفتم در دسترس میمونم

But that thing went bust
اما اون آخرش به جایی نرسید

So I gave it up, ooh
پس بی خیالش شدم،اوه

No tricks, no bluff
حقه و چاخانی نیست

I′m just better off without them cuffs
من فقط بدون دستبند های اونا بهترم

Yeah, the sun won’t set on us
آره، خورشید روی ما غروب نمیکنه

Ooh-ooh-ooh, yeah-yeah
اوه اوه، آره آره

Went low, went high
بالا پایین رفتم، بالا رفتم

Still waters run dry
آب ها هنوز درحال خشکیدن اند (عشق در حال پایانه)

Gotta get back in the groove
باید برگردم به مسیر

I ain′t ever worried
من هرگز نگران نمیشم

Went low, went high, what matters is now
پایین رفتم،بالا رفتم، چیزی که مهمه الانه

Gettin’ right back in the mood
درست به حس و حال برگشتم

I live my day as if it was the last
من روزام رو طوری سپری می کنم که انگار آخرین روز زندگیمن

Live my day as if there was no past
طوری زندگی میکنم انگار که گذشته ای وجود نداشته

Doin’ it all night, all summer
تمام شب و تمام تابستان همینطوری ام

Doin′ it the way I wanna
جوری که میخوام انجام میدم

Yeah, I′ma dance my heart out ’til the dawn
آره من با قلبم تا طلوع خورشید میرقصم

But I won′t be done when mornin’ comes
اما وقتی صبح میشه من کارم تموم نمیشه

Doin′ it all night, all summer
تمام شب، تمام تابستون این کارو انجام میدم

Gonna spend it like no other
میخوام زندگیم رو جوری بگذرونم که هیچکس تا الان نگذرونده

Now I’ve found another crush
حالا یه تصادف (عشق) دیگه پیدا کردم

The lush life′s given me a rush
زندگی با شکوه یک فشاری به من وارد کرد

Had one chance to make me blush
یه شانس داشتی که چهرم رو [از خجالت] قرمز کنی

Second time is one too late
دفعه دوم دیگه خیلی دیره (شانس دیگه ای نداری)

Now I’ve found another crush
حالا یه تصادف (عشق) دیگه پیدا کردم

The lush life’s given me a rush
این زندگیه شاداب منو به عجله انداخته

Had one chance to make me blush
یه شانس داشتی که چهرم رو [از خجالت] قرمز کنی

Second time is one too late
دفعه دوم دیگه خیلی دیره (شانس دیگه ای نداری)

Ooh-ooh
اوه-اوه

Ooh-ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه

Ooh-ooh
اوه-اوه

Ooh-ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه

I live my day as if it was the last
من روزام رو طوری سپری می کنم که انگار آخرین روز زندگیمن

Live my day as if there was no past
طوری زندگی میکنم انگار که گذشته ای وجود نداشته

Doin′ it all night, all summer
تمام شب، تمام تابستون این کارو انجام میدم

Doin′ it the way I wanna
جوری که میخوام انجام میدم

Yeah, I’ma dance my heart out ′til the dawn
آره من با قلبم تا طلوع خورشید میرقصم

But I won’t be done when mornin′ comes
اما وقتی صبح میشه من کارم تموم نمیشه

Doin’ it all night, all summer
تمام شب و تمام تابستان همینطوری ام

Gonna spend it like no other
میخوام زندگیم رو جوری بگذرونم که هیچکس تا الان نگذرونده

Now I′ve found another crush
حالا من یه پیروزی دیگه ای پیدا کردم

The lush lifes given me a rush
این زندگیه شاداب منو به عجله انداخته

Had one chance to make me blush
یه شانس داشتی که چهرم رو [از خجالت] قرمز کنی

Second time is one too late
دفعه دوم دیگه خیلی دیره (شانس دیگه ای نداری)

Now I’ve found another crush
حالا یه تصادف (عشق) دیگه پیدا کردم

The lush lifes given me a rush
زندگی با شکوه یک فشاری به من وارد کرد

Had one chance to make me blush
یه شانس داشتی که چهرم رو [از خجالت] قرمز کنی

Second time is one too late
دفعه دوم دیگه خیلی دیره (شانس دیگه ای نداری)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.