مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Right Here از Zara Larsson با متن و ترجمه

بازدید 119

I could have two girls in the bed

من میتونم در تختم با دوتا دختر باشم

It wouldn’t even get your attention

این موضوع ذره ای توجه تو رو جلب نمیکنه

I could have powder as my best friend

میتونم از گرد به عنوان دوست جون جونیم استفاده کنم

Wouldn’t even get your attention

این موضوع اصلا ذره ای توجه تو رو جلب نمیکنه

I could be naked at dinner

میتونم موقع شام لخت بیام سر میز

And touching the waiter

و با پیشخدمت ور برم

The baddest behaviour, oh-oh, uh

بدترین رفتار، او او اوه

Two girls in the bed

دو تا دختر در تخت

And it wouldn’t even get your attention

و این موضوع اصلا ذره ای توجه تو رو جلب نمیکنه

And you got me thinking

و تو ذهن منو درگیر کردی که چرا

Why

چرا

Do I even try?

آیا اصلا لازمه تلاشی بکنم؟

Oh, why, babe?

اوه چرا عزیزم؟

Why?

چرا؟

Baby, I don’t understand who are you with

عزیزم نمیدونم با کی هستی

Is it me or the light in your hands?

آیا با منی یا نوری که در دستاته (منظورش نور موبایله)؟

I’m right here

من اینجام

Why can’t you look at me?

چرا نمیتونی بهم نگاه کنی؟

You keep your eyes on the screen like you don’t care

تو جوری زل زدی به صفحه گوشیت که انگار اصلا واست مهم نیست

That I’m right here

که من اینجام

I’m wearing that perfume

من اون عطری رو زدم

That you got me in June

که تو برام در ماه جون خریدی

Do you not smell it in the air?

آیا در هوا استشمامش نمیکنی؟

I’m right here

I’m right here

I’m right here

من اینجام

Remember when you couldn’t keep your hands off my body?

یادته اون روزهایی که نمیتونستی دستتو از رو بدنم برداری؟

Can we get back there again? (Can we get?)

آیا میشه دوباره برگردیم به اون روزها؟

I really wanna feel that you want me

من واقعا دلم میخواد دوباره حس کنم که تو منو میخوای

Don’t you want me?

آیا منو نمیخوای؟

And you got me thinking

و تو ذهن منو درگیر کردی که چرا

Why

چرا

Do I even try? (Want me, want me)

آیا اصلا لازمه تلاشی بکنم؟

Oh, why, babe?

اوه چرا عزیزم؟

Why? (Eh yeah)

چرا؟

Baby, I don’t understand who are you with

عزیزم نمیدونم با کی هستی

Is it me or the light in your hands?

آیا با منی یا نوری که در دستاته (منظورش نور موبایله)؟

I’m right here

من اینجام

Why can’t you look at me?

چرا نمیتونی بهم نگاه کنی؟

You keep your eyes on the screen like you don’t care

تو جوری زل زدی به صفحه گوشیت که انگار اصلا واست مهم نیست

That I’m right here

که من اینجام

I’m wearing that perfume

من اون عطری رو زدم

That you got me in June

که تو برام در ماه جون خریدی

Do you not smell it in the air?

آیا در هوا استشمامش نمیکنی؟

I’m right here

I’m right here

I’m right here

من اینجا

Do you not feel me in the air?

آیا در هوا نمیتونی حسم کنی؟

I’m right here

I’m right here

I’m right here

من اینجام

I could be naked at dinner

میتونم موقع شام لخت بیام سر میز

And touching the waiter

و با پیشخدمت ور برم

The baddest behaviour, oh-oh, uh

بدترین رفتار، او او اوه

I’m right here

من اینجام

I could be naked, naked, naked

میتونم لخت باشم

Naked, naked, naked

برهنه، برهنه، برهنه

I’m right here, woah

I’m right here

من اینجام

I’m right here

من اینجام

Why can’t you look at me?

چرا نمیتونی بهم نگاه کنی؟

You keep your eyes on the screen like you don’t care

تو جوری زل زدی به صفحه گوشیت که انگار اصلا واست مهم نیست

That Im right here

که من اینجام

I’m wearing that perfume

من اون عطری رو زدم

That you got me in June

که تو برام در ماه جون خریدی

Do you not smell it in the air?

آیا در هوا استشمامش نمیکنی؟

I’m right here

I’m right here

I’m right here

من اینجا

Do you not feel me in the air?

آیا در هوا نمیتونی حسم کنی؟

Im right here

I’m right here

I’m right here

من اینجام

Ooh, I’m right here

اوه من همینجام

Uh

Woah

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید