مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Like It Is از Kygo و Zara Larsson و Tyga با متن و ترجمه

بازدید 740

Maybe you should leave this girl alone
شاید بهتر باشه این دختر رو رها کنی

But you won’t
ولی تو نمی کنی

But you don’t
ولی تو نمی کنی

Now delete my number from your phone
حالا شماره م رو از گوشی ت حذف کن

But you won’t
ولی تو نمی کنی

You gotta go
تو باید بری

Oh, line-by-line, gotta spell it right out
اوه، سطر به سطر، باید درست تلفظش کنم

(Yeah)(آره)

I don’t know what you’re looking for
نمی دونم دنبال چی هستی

But I don’t think it’s me
ولی فکر نکنم اون منم

I wish I could give you my all
ای کاش می تونستم همه ی خودم رو بهت بدم

Not caught in make believe
نمی خوام باعث بشم باور کنی

I don’t feel how you feel
من مثل تو احساس نمی کنم

I’m just tellin’ it like it is
اینو فقط همینطور که هست میگم

I don’t need you to say those words no more
دیگه نیاز ندارم اون حرف ها رو بزنی

I’m just tellin’ it like it is (you got me, you got me)
اینو فقط همینطور که هست میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it, tellin’ it (you got me, you got me)
اینو فقط میگم، اینو میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it like it is (you got me, you got me)
اینو فقط همینطور که هست میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it, tellin’ it (you got me, you got me)
اینو فقط میگم، اینو میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it like it is
اینو فقط همینطور که هست میگم

Yeah, hol’ up, wait a minute, let’s make this right
آره، وایسا، یک دقیقه صبر کن، بیا درستش کنیم

You’re the only one thing that I need in my life
تو تنها کسی هستم که تو زندگیم نیاز دارم

And I ain’t never met a girl like you before
و هیجوقت دختری مثل تو قبلا تو زندگیم ندیدم

I could tell you everything if you need to know
می تونم همه چی رو بهت بگم اگه نیاز داری که بدونی

We was perfect before and I made mistakes
ما قبلا عالی بودیم و من مرتکب اشتباهاتی شدم

Told you I was all in, we can raise the stakes
گفتم همه جوره هستم، می تونیم ریسکش رو بالاتر ببریم

Even though I’m a player, I ain’t contemplate
هرچند من یه بازیکنم، تفکری نمی کنم

Now you on a vacay, hotel heartbreak
الان تو تعطیلاتی، هتل دل شکستگی

Champagne all day, on me, oh yeah
شامپاین کل روز، به حساب من، اوه آره

Miami with your friends, you ain’t worried ’bout me
میامی با دوستات، نگران من نیستی

Got a room with a suite, so drunk, lose the key
یه اتاق با یه سوئیت گرفتی، بسیار مست، کلید رو ول کن

And I know we ain’t over so, the ring, you can keep, ayy
و می دونم ما به تموم نشدیم پس، حلقه رو، می تونی نگه داری، ای

We be right back tomorrow night, yeah (tomorrow night)
همین فردا شب بر می گردیم، آره (فردا شب)

Its for life, you know we ride or die, yeah (ride or die)
برای زندگیه، می دونی که ما می رونیم یا می میریم، آره (می رونیم یا می میریم)

Single for the night but you still mine
امشب تنهام ولی تو هنوز مال منی

And I’ma chill with this shawty just to kill the time, y’know
و من با این دختر زیبا آروم میشم تا زمان رو بکشم، میدونی

I’m just tellin’ it like it is (you got me, you got me)
اینو فقط همینطور که هست میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it, tellin’ it (you got me, you got me)
اینو فقط میگم، اینو میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it like it is (you got me, you got me)
اینو فقط همینطور که هست میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it, tellin’ it (you got me, you got me)
اینو فقط میگم، اینو میگم (گیرم انداختی، گیرم انداختی)

I’m just tellin’ it like it is
اینو فقط همینطور که هست میگم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.