مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ FFF از Zara Larsson با متن و ترجمه

Unusual, we got mutual friends

غیرعادیه، ما هر دومون دوستان مشترکی داریم

Is it mutual if I kiss your lips?

آیا تو هم حس مشابه ای به من خواهی داشت اگه … هاتو ببوسم؟

If I’m truthful, then it all depends on your feelings

اگه من صادق باشم، بعدش باقیش بستگی به احساسات تو داره

Crucial, how I’m leanin’ in

سخته، چطوری به سمت تو خم بشم

(براش سخته که به سمت کسی که عاشقشه متمایل بشه)

‘Cause I’m used to just divin’ in

چون من قبلا سریع وارد رل میشدم

I could lose you, that’s the consequence of my feelings

میتونم از دستت بدم، این عاقبت احساسات منه

Is there a spark for us

آیا جرقه ای برای شروع رابطه ما وجود داره

Or is it just purely platonic?

یا این فقط یک عشق افلاطونیه؟

Is this a story arc?

این یک داستان ادامه داره؟

‘Cause if it are, it’d be iconic

چون اگه باشه، خیلی نمایانه

I wasn’t gonna ask

نمیخواستم بهت درخواست بدم

Afraid of asking you to dance

از اینکه بهت درخواست رقص بدم میترسم

(But here I am)

اما من اینجام

Falling for a friend

عاشق یک دوست شدم

Falling for a friend, ooh

عاشق یک دوست شدم، اوووه

Baby, don’t pretend

عزیزم وانمود نکن

That you don’t feel it too

که تو حسش نمیکنی

I know you do

میدونم که احساس میکنی

I wonder if we cross the line

متعجبم اگه از خط عبور کنیم

Go under covers, close the blind

بریم زیر ملحفه ها، با هم خوش بگذرونیم

Will we be lovers or cut the ties forever?

آیا عاشق هم میمونیم یا تا ابد با هم قطع رابطه میکنیم؟

Is there a spark for us

آیا جرقه ای برای شروع رابطه ما وجود داره

Or is it just purely platonic?

یا این فقط یک عشق افلاطونیه؟

Is this a story arc?

این یک داستان ادامه داره؟

‘Cause if it are, it’d be iconic

چون اگه باشه، خیلی نمایانه

I wasn’t gonna ask

نمیخواستم بهت درخواست بدم

Afraid of asking you to dance

از اینکه بهت درخواست رقص بدم میترسم

(But here I am)

اما من اینجام

Falling for a friend

عاشق یک دوست شدم

Falling for a friend, ooh

عاشق یک دوست شدم، اوووه

Baby, dont pretend

عزیزم وانمود نکن

That you don’t feel it too

که تو حسش نمیکنی

I know you do

میدونم که احساس میکنی

Oh, baby, here I am

اوه عزیزم من اینجام

I’m falling for a friend, ooh

من عاشق یک دوست شدم

Come on, don’t pretend (Don’t pretend that)

یالا بیا و تظاهر نکن (تظاهر نکن)

That you don’t feel it too

که تو حسش نمیکنی

I know you do

میدونم حسش میکنی

Is there a spark for us

آیا جرقه ای برای شروع رابطه ما وجود داره

Or is it just purely platonic?

یا این فقط یک عشق افلاطونیه؟

Is this a story arc?

این یک داستان ادامه داره؟

‘Cause if it are, it’d be iconic

چون اگه باشه، خیلی نمایانه

I’ve been pacin’ around

من این اطراف قدم میزدم

Waiting it out for just one chance

منتظر یک فرصتم

(So here I am)

پس من اینجام

alling for a friend

عاشق یک دوست شدم

Falling for a friend, ooh

عاشق یک دوست شدم، اوووه

Baby, don’t pretend

عزیزم وانمود نکن

That you don’t feel it too

که تو حسش نمیکنی

I know you do

میدونم که احساس میکنی

Oh, baby, here I am

اوه عزیزم من اینجام

I’m falling for a friend, ooh

من عاشق یک دوست شدم

Come on, dont pretend (Don’t pretend that)

یالا بیا و تظاهر نکن (تظاهر نکن)

That you don’t feel it too

که تو حسش نمیکنی

I know you do

میدونم حسش میکنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید