مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ traveling alone از Lonely in the Rain با متن و ترجمه

بازدید 1814

Travelling alone

وقتی تنها سفر می کنم

I lose all sense of time

زمان برام مفهومی نداره

Sunset or sunrise?

نمی دونم کی طلوعه کی غروبه (شب و روز مفهومی نداره)

Waking up in front of the sea

در مقابل دریا بیدار می شوم

Think it’s better than your foggy city

تصور می کنم از شهر مه آلود تو بهتره

You repeat all the time it’s not easy To leave

همیشه تکرار می کنی رفتن آسون نیست

What are you so afraid to leave behind?

می ترسی چی رو جا بذاری ؟

I thought you were the adventurer kind?

خیال می کردم بی خیالی

Do you believe

آیا اعتقاد داری

Do you believe in love?

آیا به عشق اعتقاد داری ؟

Travelling alone

وقتی تنها سفر می کنم

I lose all sense of time

زمان برام مفهومی نداره

Sunset or sunrise?

نمی دونم کی طلوعه کی غروبه (شب و روز مفهومی نداره)

Don’t need the sun when you’re by my side

وقتی تو در کنار منی دیگه نیازی به خورشید نیست

Ill catch you to have my daily dose

دلت را مال خودم خواهم کرد تا دوای هر روز من باشی

I’m not leaving alone now that I had a taste of you

ترکت نمی کنم چون طعم عشق تو را چشیده ام

Follow me and my songs will be less dark

 من رو دنبال کن تا دیگه آهنگام کمتر غمگین باشه

I promise you won’t want to go back

قول میدم نخواهی که به گذشته ها برگردی

Do you believe

آیا اعتقاد داری

Do you believe in love?

آیا به عشق اعتقاد داری

Travelling alone

وقتی تنها سفر می کنم

I lose all sense of time

زمان برام مفهومی نداره

Sunset or sunrise?

نمی دونم کی طلوعه کی غروبه (شب و روز مفهومی نداره)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.