مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sun Goes Down از Lil Nas X با متن و ترجمه

بازدید 651

I wanna run away

من میخوام فرار کنم

Don’t wanna lie, I don’t want a life

دروغ نمیگم، من زندگی رو نمیخوام

Send me a gun and I’ll see the sun

برام یه تفنگ بفرست و من خورشید رو خواهم دید

I’d rather run away

من ترجیح میدم فرار کنم

Dont wanna lie, I don’t want a life

دروغ نمیگم، من زندگی رو نمیخوام

Send me a gun and I’ll see the sun

برام یه تفنگ بفرست و من خورشید رو خواهم دید

You need an instant ease

تو به یک سهولت فوری نیاز داری

From your life where you got plenty

در زندگیت که پر از

Of every hurt and heartbreak (Oh)

درد و دل شکستگیه

You just take it all to the face

تو فقط همشونو بپذیر

I know that you want to cry

میدونم ک دلت میخواد گریه کنی

But there’s much more to life than dyin’

اما کلی زندگی در پیش داری که بهتر از مرگه

Over your past mistakes (Oh)

بابت تمام اشتباهات گذشتت

And people who threw dirt on your name

و مردمی که اسمتو ننگین کردن

Since ten, I been feelin’ lonely

از ده سالگی من احساس تنهایی میکردم

Had friends, but they was pickin’ on me

دوستانی داشتم ک واسم قلدری میکردن

Always thinkin’, “Why my lips so big?

همیشه فکر میکردم چرا لب های من انقدر بزرگه؟

Was I too dark? Can they sense my fears?”

آیا خیلی سیاه بودم؟ آیا مردم میتونن ترس منو حس کنن؟

These g-y thoughts would always haunt me

این افکار جنسیتی همیشه منو به کشتن میداد

I prayed God would take it from me

من دعا کردم خدا اینو از من بگیره

It’s hard for you when you’re fightin’

خیلی سخته وقتی داری میجنگی

And nobody knows it when you’re silent

و هیچ کسی نمیفهمه وقتی صدات در نمیاد

I’d be by the phone

من گوشی به دست خواهم بود

Stanning Nicki mornin’ into dawn

و اکانت طرفداری نیکی میناج رو از صبح تا شب میچرخونم

Only place I felt like I belonged

تنها جایی ک فکر کردم بهش تعلق دارم

Strangers make you feel so loved, you know?

غریبه ها کاری میکنن حس کنی خیلی دوست داشتنی هستی، میدونی؟

And I’m happy by the way

و من به هر حال خیلی خوشحالم

That I made that jump, that leap of faith

که اون پرش رو انجام دادم، اون قدم از روی ایمان

I’m happy that it all worked out for me

و خوشحالم ک در زندگی من جواب داد

Ima make my fans so proud of me, oh

من میخوام باعث افتخار طرفدارانم باشم

I wanna run away

من میخوام فرار کنم

Don’t wanna lie, I don’t want a life

دروغ نمیگم، من زندگی رو نمیخوام

Send me a gun and I’ll see the sun

برام یه تفنگ بفرست و من خورشید رو خواهم دید

I’d rather run away

من ترجیح میدم فرار کنم

Don’t wanna lie, I don’t want a life

دروغ نمیگم، من زندگی رو نمیخوام

Send me a gun and I’ll see the sun

برام یه تفنگ بفرست و من خورشید رو خواهم دید

You need an instant ease

تو به یک سهولت فوری نیاز داری

From your life where you got plenty

در زندگیت که پر از

Of every hurt and heartbreak (Oh)

درد و دل شکستگیه

You just take it all to the face

تو فقط همشونو بپذیر

I know that you want to cry

میدونم ک دلت میخواد گریه کنی

But theres much more to life than dyin’

اما کلی زندگی در پیش داری که بهتر از مرگه

Over your past mistakes (Oh)

بابت تمام اشتباهات گذشتت

And people who threw dirt on your name

و مردمی که اسمتو ننگین کردن

Ha-ah, ha-ah, no-ah

هااا-هاااا، هااا-هاااا، نوووو-هااه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید