مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Old Town Road از Lil Nas X با متن و ترجمه

Yeah, I’m gonna take my horse

آره، من میخوام اسبمو ببرم

To the old town road

به جاده قدیمی شهر

I’m gonna ride til I can’t no more

من تا زماني كه ديگه نتونم حركت كنم [اسب] سواری ميكنم

I’m gonna take my horse to the old town road

من می خوام اسبمو ببرم به جاده قدیمی شهر

I’m gonna ride (Kio, Kio) ’til I can’t no more

من قراره سوار کاری کنم (کیو، کیو) تا وقتی که خسته بشم

I got the horses in the back

اسب های دیگه رو پشت سرم گذاشتم

Horse tack is attached

زین اسب رو وصل کردم

Hat is matte black

کلاهم مشکی ماتِ

Got the boots that’s black to match

پوتین های مشکیم رو با کلاه ست کردم

Riding on a horse, ha

روی اسب سواری می کنم، ها

You can whip your Porsche

تو می تونی ماشینِ پورشه ات رو برونی

I been in the valley

من تو دره ها بودم

You ain’t been up off the porch, now

ولی تو تا حالا از حیاطِتون بیشتر بیرون نرفتی

Can’t nobody tell me nothing

كسي نمی تونه به من چيزی بگه

You can’t tell me nothing

تو نمی تونی به من چيزی بگی

Can’t nobody tell me nothing

كسي نمی تونه به من چيزی بگه

You can’t tell me nothing

تو نمی تونی به من چيزی بگی

Lean all in my bladder

چیزی برام مهم نیس

Cheated on my baby

به عشقم خيانت كردم

You can go and ask her

می تونی بری و ازش بپرسی

My life is a movie

زندگیِ من یه فیلمِ

Bull riding and b—ies

گاو سواری و بازی

Cowboy hat from Gucci

كلاه كابويیم از مارک گوچیِ

Wrangler on my booty

شلوارم از مارک رنگلر

Cant nobody tell me nothing

كسي نمی تونه به من چيزی بگه

You can’t tell me nothing

تو نمی تونی به من چيزی بگی

Can’t nobody tell me nothing

كسي نمی تونه به من چيزی بگه

You can’t tell me nothing

تو نمی تونی به من چيزی بگی

Yeah, Im gonna take my horse

آره، من میخوام اسبمو ببرم

To the old town road

به جاده قدیمی شهر

I’m gonna ride ’til I can’t no more

من تا زمانی كه ديگه نتونم حركت كنم [اسب] سواری ميكنم

I’m gonna take my horse to the old town road

من می خوام اسبمو ببرم به جاده قدیمی شهر

I’m gonna ride ’til I can’t no more

من تا زماني كه ديگه نتونم حركت كنم [اسب] سواری ميكنم

I got the

من دارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید