مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ MONTERO از Lil Nas X با متن و ترجمه

بازدید 1864

I caught it bad just today

بد هَوَسِ تو رو کردم امروز

You hit me with a call to your place

با همون زنگی که زدی بیام مکانت

Ain’t been out in a while anyway

مدتیه بیرون نرفتم خب

Was hopin’ I could catch you throwin’ smiles in my face

دلم میخواد با لبخند هایی که میزنم بتونم ببرمت

Romantic talkin’? You don’t even have to try

حرف های عاشقانه بزنیم؟ اصلا نیاز به این کارا نیست

You’re cute enough to f–k with me tonight

تقریباً خوب بچه ای هستی که امشب حسابتو برسم

Lookin’ at the table, all I see is weed and white

وقتی میزو نگاه میکنم، فقط ماری و کوک-ا میبینم

Baby, you livin’ the life, but nigga, you ain’t livin’ right

بچه، تو زندگی میکنی، ولی پسر، درست زندگی نمیکنی

Cocaine and drinkin’ with your friends

کوک-ا…. و نوشیدنی با دوستات

You live in the dark, boy, I cannot pretend

مخفیانه زندگی میکنی، پسر، ولی من نمیتونم تظاهر کنم

I’m not phased, only here to sin

فاز بر نداشتم، میخوام گناه کنم

If Eve aint in your garden, you know that you can

اگه حوا توو مکانت نمیبری، میدونی که میتونی

Call me when you want, call me when you need

صدام کنی وقتی که میخوای، صدام کنی وقتی که نیاز داری

Call me in the morning, I’ll be on the way

صدام کنی توو صبح، من راه میفتم

Call me when you want, call me when you need

صدام کنی وقتی که میخوای، صدام کنی وقتی که نیاز داری

Call me out by your name, I’ll be on the way like

با هر اسمی میخوای صدام کن، من راه میفتم اینطور

Mmm, mmm, mmm

اوم، اوم، اوووم

Mmm, mmm, mmm

اوم، اوم، اوووم

Ayy, ayy

ای، ای

I wanna sell what youre buyin’

میخوام خودمو با هرچی میخری معامله کنم

I wanna feel on your ass in Hawaii

میخوام پشتت رو توو هاوایی حس کنم

I want that jet lag from f—in’ and flyin’

من اون خستگی بعدش و حس پروازشو میخوام

Shoot a child in your mouth while I’m ridin’

یک بچه در دهنت شلیک کنه در حالی که من در حال رانندگی هستم

Oh, oh, oh, why me?

اوه، اوه، اوه، چرا من؟

A sign of the times every time that I speak

هر وقت حرف میزنم میشم یه نشونه از این زمانه

A dime and a nine, it was mine every week

یه ۱۰ و یه ۹، هفته هاییه که مال من بود

What a time, an incline, God was shinin’ on me

چه دورانی بود، بالا بودم، چقدر خوشبخت بودم

Now I can’t leave

نمیتونم این موقعیتو ول کنم

And now I’m actin’ hella elite

و میخوام مثه یه الگو لعنتی رفتار کنم

Never want the niggas that’s in my league

هیچوقت اون سیاه پوستی که بودم رو نخواستم

I wanna f–k the ones I envy, I envy

میخوام اونی باشم که بدجوری بهش حسادت دارم، حسادت دارم

Cocaine and drinkin’ with your friends

کوک-ا… و نوشیدنی با دوستات

You live in the dark, boy, I cannot pretend

مخفیانه زندگی میکنی، پسر، ولی من نمیتونم تظاهر کنم

I’m not phased, only here to sin

فاز بر نداشتم، میخوام گناه کنم

If Eve ain’t in your garden, you know that you can

اگه حوا توو مکانت نمیبری، میدونی که میتونی

Call me when you want, call me when you need

صدام کنی وقتی که میخوای، صدام کنی وقتی که نیاز داری

Call me in the morning, Ill be on the way

صدام کنی توو صبح، من راه میفتم

Call me when you want, call me when you need

صدام کنی وقتی که میخوای، صدام کنی وقتی که نیاز داری

Call me out by your name, I’ll be on the way like

با هر اسمی میخوای صدام کن، من راه میفتم اینطور

Oh, call me by your name (mmm, mmm, mmm)

اوه، به اسم خودت صدام کن (اوم، اوم، اوووم)

Tell me you love me in private

وقتی خودمونیم بهم بگو که دوستم داری

Call me by your name (mmm, mmm, mmm)

با هر اسمی میخوای صدام کن (اوم، اوم، اوووم)

I do not care if you lyin’

اهمیت نمیدم اگه دروغم بگی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید