مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ My Funny Valentine از Frank Sinatra با متن و ترجمه

My funny Valentine

ولنتاین بانمکم (دلبرِ بامزه من)

Sweet comic Valentine

ولنتاین مضحک شیرینم (دلبرِ خنده دار و شیرین من)

You make me smile with my heart

تو باعث میشی با قلبم لبخند بزنم

Your looks are laughable

ظاهرت مسرت بخشه (ظاهرِ تو بانمک و نگاهت خنده آوره)

Unphotographable

و غیرقابل وصف (تو عکس)

Yet you’re my favourite work of art

با این وجود تو هنوز هم اثر هنری محبوب و موردعلاقه من هستی

Is your figure less than Greek?

اندامت به پای مجسمه های یونانی نمیرسه؟

Is your mouth a little weak

دهنت کمی بی جونه

When you open it to speak?

وقتی که واسه صحبت بازش میکنی؟

Are you smart?

آیا تو باهوشی؟

But don’t change a hair for me

اما یه تار موت رو هم تغییر نده

Not if you care for me

اگه من برات اهمیت دارم

Stay little Valentine stay

بمون، ولنتاین کوچولو، بمون (اندکی بمون ای دلبرِ جانان)

Each day is Valentine’s day

هرروز، روز ولنتاینه (اگه تو بمونی هر روز روزِ ولنتاینه)

Is your figure less than Greek?

اندامت به پای مجسمه های یونانی نمیرسه؟

Is your mouth a little weak

دهنت کمی بی جونه

When you open it to speak?

وقتی که واسه صحبت بازش میکنی؟

Are you smart?

آیا تو باهوشی؟

But dont change a hair for me

اما یه تار موت رو هم تغییر نده

Not if you care for me

اگه من برات اهمیت دارم

Stay little Valentine stay

بمون، ولنتاین کوچولو، بمون (اندکی بمون ای دلبرِ جانان)

Each day is Valentines day

هرروز، روز ولنتاینه (اگه تو بمونی هر روز روزِ ولنتاینه)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید