مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Thats life از Frank Sinatra با متن و ترجمه

That’s life

زندگی اینه

(That’s life)

زندگی اینه

That’s what all the people say

این چیزیه که همه مردم میگن

You’re riding high in April, shot down in May

تو توی ماه آپریل سواری میکنی، توی ماه می خاموش میشی

But I know I’m gonna change that tune

ولی من میدونم اوضاع رو تغییر میدم

When I’m back on top, back on top in June

وقتی که توی ماه ژوئن به اوج برمیگردم

I said that’s life

گفتم این زندگیه

(That’s life)

زندگی اینه

And as funny as it may seem

هرچی هم مسخره به نظر بیاد

Some people get their kicks

بعضی از مردم حقشونو میگیرن

Stomping on a dream

در حالی که روی رویاهاشون راه میرن

But I dont let it, let it get me down

ولی من این اجازه رو نمیدم، اجازه نمیدم منو زمین بزنه

Cause this fine old world it keeps spinning around

چون این دنیا پیر و زیبا به چرخیدن ادامه میده

I’ve been a puppet, a pauper, a pirate, a poet

من یه عروسک بودم، یه گدا، یه دزد دریایی، یه شاعر

A pawn and a king

یه پیاده و یه شاه

I’ve been up and down and over and out

بالا و پایین داشتم ،شکست و پیروزی داشتم

And I know one thing:

و یه چیزو میدونم

Each time I find myself

هر دفعه خودمو در حالی پیدا میکنم

Flat on my face

که با صورت روی زمین افتادم

I pick myself up and get

روی پای خودم وایمیستم

Back in the race

و به مسابقه برمیگردم

That’s life

زندگی اینه

(That’s life)

زندگی اینه

I tell ya, I can’t deny it

من بهت میگم، من نمیتونم انکارش کنم

I thought of quitting, baby

من به دست کشیدن فکر کردم، عزیزم

But my heart just ain’t gonna buy it

ولی قلبم بهم این اجازه رو نمیده

And if I didn’t think it was worth one single try

و اگه من فکر نمیکردم که ارزش یه تلاش رو داره

I’d jump right on a big bird and then I’d fly

روی یه پرنده بزرگ میپریدم و پرواز میکردم

I’ve been a puppet, a pauper, a pirate, a poet

من یه عروسک بودم، یه گدا، یه دزد دریایی، یه شاعر

A pawn and a king

یه پیاده و یه شاه

Ive been up and down and over and out

بالا و پایین داشتم ،شکست و پیروزی داشتم

And I know one thing:

و یه چیزو میدونم

Each time I find myself

هر دفعه خودمو در حالی پیدا میکنم

Flat on my face

که با صورت روی زمین افتادم

I pick myself up and get

روی پای خودم وایمیستم

Back in the race

و به مسابقه برمیگردم

That’s life

زندگی اینه

(That’s life)

زندگی اینه

That’s life And I can’t deny it

زندگی اینه و من نمیتونم انکارش کنم

Many times I thought of cutting out but my heart wont buy it

بارها فکر کردم که دست بکشم ولی قلبم این اجازه رو بهم نمیده

But if there’s nothing shaking come here this July

ولی اگه این جولای اتفاقی نیوفته

I’m gonna roll myself up

خودمو دور میپیچم

in a big ball and die

دور یه توپ بزرگ و میمیرم

My, my

مال منه مال منه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.