مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ MY WAY از Frank Sinatra با متن و ترجمه

And now, the end is near

و اینک، پایان نزدیک است

And so I face the final curtain

و من با پرده نهایی رو به رو شده ام

My friend, I’ll say it clear

دوست من، داستانم را به وضوح برایت شرح خواهم داد

I’ll state my case, of which I’m certain

داستانی که به آن اطمینان دارم

I’ve lived a life thats full

زندگی پرثمری داشته ام

I traveled each and every highway

تمام آزاد راه ها را عبور کرده ام

And more, much more than this

و بیشتر خیلی، بیشتر از این ها

I did it my way

من راه خود را در پیش گرفتم

Regrets, I’ve had a few

در مواردی پشیمان بوده ام

But then again, too few to mention

اما کمتر از آن بوده که اشاره کنم

I did what I had to do

هر آنچه که لازم بود را انجام داده ام

And saw it through without exemption

و دقت کردم که چیزی را نادیده نگیرم

I planned each charted course, Each careful step along the byway

برای هر مرحله ای هر قدم آگاهانه ای که برمیداشتم برنامه ای داشتم

And more, much more than this

و بیشتر خیلیف بیشتر از این ها

I did it my way

من راه خود را در پیش گرفتم

Yes, there were times, Im sure you knew

آری، زمان هایی بود که به یقین میدانم تو نیز ار آن آگاهی

When I bit off more than I could chew

هنگامی که بیشتر از آنچه نیاز داشتم را خواستار بودم

But through it all, when there was doubt

اما از بین تمام اینها، هنگامی که شکی وجود داشت

I ate it up and spit it out

اون را میخوردم و تف میکردم بیرون

I faced it all, and I stood tall

با مشکلات زیادی رو به رو شدم، اما در برابر آن ایستادگی کردم

And did it my way

و به راه و روش خودم آن را مرتفع کردم

I’ve loved, I’ve laughed and cried

عاشق شدم، خندیدم و گریه کردم

Ive had my fill, my share of losing

در شکست هایم، سهمی داشته ام

And now, as tears subside

و اینک که اشک هایم خشک شده اند

I find it all so amusing

تمامی آنها برایم خنده دار شده اند

To think I did all that

و گمان میکنم من تمام کارها را انجام داده ام

And may I say, not in a shy way

و بدون هیچ شرمی میگویم

Oh, no, oh, no, not me

آه، نه، من، نه

I did it my way

من همه کارها را به روش خودم انجام داده ام

For what is a man, what has he got?

یک مرد به چه کار می آید؟ چه چیزی به دست میاورد

If not himself, then he has naught

اگر خودش نباشد، پس فردی پوچ و بی ارزش است

To say the things he truly feels

هر چه را که احساس میکند صادقانه به زبان آورد

And not the words of one who kneels

و نه کلمات فردی که در برابر مشکلات به زانو در آمده را بگوید

The record shows I took the blows

گذشته ام نشان میدهد در برابر سختی ها اسیب ندیده ام

And did it my way

و راه خودم را پیش گرفته ام

Yes, it was my way

آری، آن راه و روش من بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید