مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Tears In Heaven از Eric Clapton با متن و ترجمه

بازدید 1255

Would you know my name

آیا اسم منو به یاد خواهی داشت

If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت ببینمت؟

Would it be the same

آیا همینطوری هستی

If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت ببینمت؟

I must be strong and carry on

باید قوی باشم و ادامه بدم

Cause I know I dont belong here in heaven

چون می دونم به اینجا در بهشت تعلق ندارم

Would you hold my hand

If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت دیدمت، دستمو می گیری؟

Would you help me stand

آیا کمک می کنی که بایستم

If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت دیدمت؟

I’ll find my way through night and day

تو روز و شب (شرایط سخت و آسون) راهمو پیدا می کنم

Cause I know I just can’t stay here in heaven

چون می دونم نمی تونم توی بهشت بمونم

Time can bring you down

زمان میتونه تورو از پا در بیاره

Time can bend your knees

زمان میتونه تورو به زانو در بیاره

Time can break your heart

زمان میتونه قلبتو بشکونه

Have you begging please, begging please

میتونه تورو به التماس و دوباره به التماس در بیاره

Beyond the door There’s peace I’m sure

مطمئنم که اون سوی در، آرامش وجود داره

And I know therell be no more Tears in heaven

و میدونم که توی بهشت دیگه اشکی ریخته نمیشه

Would you know my name If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت ببینمت، اسمم رو می دونی؟

Would it be the sam If I saw you in heaven

اگه روزی توی بهشت دیدمت، همینجوری خواهد بود؟

I must be strong And carry on

باید قوی باشم و به زندگی ادامه بدم

Cause I know I don’t belong

چون میدونم به اینجا تعلق ندارم

Here in heaven

به اینجا در بهشت

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.