مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You Are The Reason از کالوم اسکات با متن و ترجمه

There goes my heart beating

قلبم به تپش میفته

‘Cause you are the reason

چون تو علتشی

Im losing my sleep

نمیتونم بخوابم

Please come back now

لطفا حالا برگرد

And there goes my mind racing

و مغزم درگیره

And you are the reason

و علتش تویی

That I’m still breathing

که هنوز نفس می کشم

Im hopeless now

حالا نا امیدم

I’d climb every mountain

از هر کوهی بالا می رفتم

And swim every ocean

و از در هر اقیانوسی شنا می کردم

Just to be with you

تا فقط در کنارت باشم

And fix what Ive broken

و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم

Oh, ’cause I need you to see

اوهُ چون نیاز دارم که تو ببینی

That you are the reason

که علتش تویی

There goes my hands shaking

دستام به لرزه افتاده

And you are the reason

و علتش تویی

My heart keeps bleeding

قلبم مدام خونریزی می کنه

I need you now

من بهت نیاز دارم

If I could turn back the clock

و اگه میتونستم ساعت رو به عقب ببرم

I’d make sure the light defeated the dark

کاری می کردم روشناییُ تاریکی رو شکست بده

I’d spend every hour of every day

هر ساعت از هر روز رو

Keeping you safe

برای محافظت از تو صرف می کردم

I’d climb every mountain

از هر کوهی بالا می رفتم

And swim every ocean

و از در هر اقیانوسی شنا می کردم

Just to be with you

تا فقط در کنارت باشم

And fix what I’ve broken

و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم

Oh, ’cause I need you to see

اوهُ چون نیاز دارم که تو ببینی

That you are the reason

که علتش تویی

I dont want to fight no more

نمیخوام بیشتر از این بجنگم

I don’t want to hide no more

نمیخوام بیشتر از این مخفی بشم

I don’t want to cry no more come back, I need you to hold me (You are the reason)

(نمیخوام بیشتر از این گریه کنم، برگرد، نیاز دارم بغلم کنی (تو علتی

A little closer now, just a little closer now

حالا یکی نزدیکتر باش، فقط یکم نزدیکتر

Come a little closer, I need you to hold me tonight

بیا نزدیکتر، نیاز دارم تا محکم بغلم کنی

I’d climb every mountain

از هر کوهی بالا می رفتم

And swim every ocean

و از در هر اقیانوسی شنا می کردم

Just to be with you

تا فقط در کنارت باشم

And fix what I’ve broken

و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم

Oh, ’cause I need you to see

اوهُ چون نیاز دارم که تو ببینی

That you are the reason

که علتش تویی

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید